RNDr. Eva Landová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 473
mobil: (+420) 723 409 406
e-mail: Eva.Landova@nudz.cz, evalandova@seznam.cz


Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité psychologické stimuly přitahující lidskou pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. Jednou z takových emočních reakcí je i strach, který je řízen limitovanou skupinou stimulů a vede k vyhýbavému chování. Klinická dimenze strachu je označována za fobii, což je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z nejrůznějších objektů a situací. Tento strach může být ochromující a výrazně narušuje každodenní fungování.  Podle nejnovějšího vydání desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 2013) je některou formou specifické fobie postiženo 13% žen a 4% mužů. Jedním z nejčastějších typů specifických fobií u lidí jsou pak fobie ze zvířat (př. Becker et al. 2007: u žen prevalence 5 %; LeBeau et al. 2010: 3,3 – 5,7 % pro obě pohlaví).

Naše skupina se zabývá výzkumem fóbií ze zvířat a emocí, pozitivních i negativních, které v člověku zvířata vyvolávají.

Témata, kterými se zabýváme:

 • Neurální podstata vnímání prioritizovaných stimulů
 • Mechanismus fóbií ze zvířat
 • Strach z hadů jako evoluční fenomén
 • Antipredační reakce zvířat na hadí stimuly

 Více informací se dozvíte kliknutím zde: Pracovní skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty

 

Publikace vzniklé v NUDZ:

 

 • Žampachová, B., Kaftanová, B., Šimánková, H., Landová, E., & Frynta, D. (2017). Consistent individual differences in standard exploration tasks in the black rat (Rattus rattus). Journal of Comparative Psychology, 131(2), 150.
 • Landová, E., Bakhshaliyeva, N., Janovcová, M., Peléšková, Š., Suleymanova, M., Polák, J., ... & Frynta, D. (2018). Association Between Fear and Beauty Evaluation of Snakes: Cross-Cultural Findings. Frontiers in psychology, 9, 333
 • Frynta, D., Jančúchová-Lásková, J., Frýdlová, P., & Landová, E. (2018). A comparative study of growth: different body weight trajectories in three species of the genus Eublepharis and their hybrids. Scientific reports, 8(1), 2658.
 • Žampachová B., Landová, E., & Frynta, D. (2017). Methods for measuring mammalian personalities: In which animals and how accurately can we quantify it?. Lynx, series nova, 48.
 • Šimková, O., Frýdlová, P., Žampachová, B., Frynta, D., & Landová, E. (2017). Development of behavioural profile in the Northern common boa (Boa imperator): Repeatable independent traits or personality?. PloS one, 12(5), e0177911.
 • Marhounová, L., Frynta, D., Fuchs, R., & Landová, E. (2017). Object permanence in the food-storing coal tit (Periparus ater) and the non-storing great tit (Parus major): Is the mental representation required?. Journal of Comparative Psychology, 131(2), 115.
 • Ptáčková, J., Landová, E., Lišková, S., Kuběna, A., & Frynta, D. (2017). Are the aesthetic preferences towards snake species already formed in pre-school aged children?. European Journal of Developmental Psychology, 14(1), 16-31.
 • Landová, E., Musilová, V., Polák, J., Sedláčková, K., & Frynta, D. (2016). Antipredatory reaction of the leopard gecko Eublepharis macularius to snake predators. Current Zoology, 62(5), 439-450.
 • Polák, J., Sedláčková, K., Nácar, D., Landová, E., & Frynta, D. (2016). Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry research, 242, 163-168.
 • Lišková S, Landová E, Frynta D (2015): Human preferences for colorful birds: vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13: 339-359, IF = 1.704
 • Frynta D., Balaďová M., Eliášová B., Lišková S., & Landová E: (2015) Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats. Current Zoology, 61(4), Online First, IF = 1.814

 

Nejvýznamější publikace vztahující se k tématu (vzniklé před r. 2015):

 • Frynta, D., Landová, E., & Lišková, S. (2014): Animal Beauty, Cross-Cultural Perceptions. In: Michalos, A. C. (ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Landová, E., Lišková, S., Frynta, D. (2014): Je krása zvířat vstupenkou na archu Noemovu? In: Dadejík, O., Jaroš, F. and Kaplický, M. (eds.): Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat, Dokořán, Praha: 33-102.
 • Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013): Mammalian collection on Noah's Ark: the effects of beauty, brain and body size. PLoS ONE, 8, e63110.
 • Frynta, D., Marešová, E., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., Zelenková, M., & Fuchs, R. (2009): Are Animals in Zoos Rather Conspicuous than Endangered? In: Columbus A.M. and Kuznetsov (eds.): Endangered Species - New Research, Nova Science Publishers, Inc., New York: 299-341
 • Landová, E., Marešová, J., Šimková, O., Cikánová, V., & Frynta, D. (2012). Human responses to live snakes and their photographs: evaluation of beauty and fear of the king snakes. Journal of environmental psychology, 32, 69-77.
 • Marešová, J., Landová, E., & Frynta, D. (2009). What makes some species of milk snakes more attractive to humans than others?. Theory in Biosciences, 128, 227-235.

 

Ostatní recentní publikace:

 • Balasanyan, V., Yavruyan, E., Somerová, B., Abramjan, A., Landová, E., Munclinger, P., & Frynta, D. (2018). High Diversity of mtDNA Haplotypes Confirms Syntopic Occurrence of Two Field Mouse Species Apodemus uralensis and A. witherbyi (Muridae: Apodemus) in Armenia. Russian Journal of Genetics, 54(6), 687-697.
 • Kutílek, P., Škoda, D., Hýbl, J., Černý, R., Frynta, D., Landová, E., ... & Křivánek, V. (2017). Platform with camera systém for measurement of compensatory movements of small animals. Acta Polytechnica, 57(5), 321-330.
 • Landová, E., Svádová, K. H., Fuchs, R., Štys, P., & Exnerová, A. (2017). The effect of social learning on avoidance of aposematic prey in juvenile great tits (Parus major). Animal cognition, 20(5), 855-866.

 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty