MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
vedoucí výzkumného programu, lékař
pracoviště:  CV perinatálního duševního zdraví
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 161
e-mail: Antonin.Sebela@nudz.cz
curriculum vitae


https://www.researchgate.net/profile/Antonin_Sebela

ResearcherID: M-9861-2017

Scopus Author ID: 56958418300

https://orcid.org/0000-0002-1063-7772

Odborná příprava a praxe

2009 - 2015: 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha (MUDr.)
2015 - 2019: Postgraduální studium, obor lékařská psychologie a psychopatologie 1.LF UK, školitel MUDr. M. Goetz, Ph.D.; školitel-konzultant MUDr. T. Novák, Ph.D. (Ph.D.)
2015 - dosud: sekundární lékař NÚDZ, Klecany
2017 - 2017: Helmut Remschmidt Research Seminar, Svata Katerina, Czech Republic
2017 - 2017: the ESCAP Research Academy, 7-8 July, Geneva, Switzerland
2017 - 2017: ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology 2-7 April 2017, Venice, Italy
2017 - 2017: 13th International Training Research Seminar in Child & Adolescent Psychiatry, Bertinoro, Itálie
2018 - 2018: Státní doktorská zkouška
2019 - 2019: květen 2019 -studijní stáž Yale Child Study Center, Yale University, Connecticut, New Haven, USA; Before-After Baby Lab - Dr. Rutherford
2021 - dosud: PRINCE2 Foundation certifikace, projektový management
2021 - dosud: PRINCE2 Practitioner certifikace, projektový management

Členství v profesních organizacích

2016 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2016 - dosud: Psychiatrická společnost ČLS JEP
2017 - dosud: The Marcé Society for Perinatal Mental Health

Získaná ocenění

2016 - 2016: The Donald J. Cohen Fellowship Program for International Scholars in Child and Adolescent Mental Health, Calgary, Kanada
2018 - 2018: Nadační fond SCIENTIA: Nejlepší práce Ph.D. studentů 1. LF UK - 2. místo
2019 - 2019: Cena pro mladé psychiatry České psychiatrické společnosti JEP. Obdržena za přednášku “Screening deprese a úzkostných poruch v perinatálním období v prostředí gynekologicko-porodnického oddělení: pilotní data a kvalitativní šetření“
2019 - 2019: International Marcé Mentorship Program, mentor: dr. Nancy Byatt, University of Massachusetts Medical School, Massachusetts, Worcester, USA
2020 - 2020: Výzumná cena Evropské psychiatrické asociace 2020, obor dětská psychiatrie. Obdržena za článek "Decreased need for sleep as an endophenotype of bipolar disorder: an actigraphy study. "

Specializace

2015 - dosud: atestační příprava, obor psychiatrie
2016 - dosud: atestační příprava, obor dětská a dorostová psychiatrie

Pedagogická činnost

2020 - dosud: Školitel konzultant - Ph.D. studium Mgr. Renata Banášová, doktorantské studium, Doktorský studijní program Sociální a spirituální determinanty zdraví Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouc. Téma: Perinatální duševní poruchy - osobní zkušenosti matek.
2021 - 2021: Vedoucí bakalářské práce - bc. Petra Spilková, Západočeská univerzita v Plzni, obor Porodní asistence, téma: Screening poporodní deprese
2021 - dosud: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ - asistent

Disertační práce

2015 - 2019: Spánkové koreláty časného rizika bipolární afektivní poruchy u dětí a adolescentů.

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠEBELA, A., KOLENIČ, M., FÁRKOVÁ, E., NOVÁK, T., GOETZ, M. Decreased need for sleep as an endophenotype of bipolar disorder: an actigraphy study. Chronobiology International. 2019, 36(9), 1227-1239. ISSN 1525-6073. DOI: 10.1080/07420528.2019.1630631. IF 2.486.

GOETZ, M., NOVÁK, T., VIKTORINOVÁ, M., PTÁČEK, R., MOHAPLOVÁ, M., ŠEBELA, A. Neuropsychological functioning and temperament traits in a Czech sample of children and adolescents at familial risk of bipolar disorder. Frontiers in Psychiatry. 2019, 10(April), "Article Number: 198". ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00198. IF 2.849.

GOETZ, M., ŠEBELA, A., MOHAPLOVA, M., ČEREŠŇÁKOVÁ, S., PTÁČEK, R., NOVÁK, T. Psychiatric disorders and quality of life in the offspring of parents with bipolar disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2017, 27(6), 483-493. ISSN 1044-5463. DOI: 10.1089/cap.2016.0056. IF 2.901.

ŠEBELA, A., HANKA, J., MOHR, P. Diagnostika a moderní trendy v terapii poporodní deprese. Česká gynekologie. 2019, 84(1), 68-72. ISSN 1210-7832.

ŠEBELA, A., HANKA, J., MOHR, P. Etiologie, rizikové faktory a metody prevence poporodní deprese. Česká gynekologie. 2018, 83(6), 468-473. ISSN 1210-7832.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty