prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
lékař, výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  2005 - dosud
telefon: (+420) 283 088 274
e-mail: ales.bartos@nudz.cz
curriculum vitae


Další informace jsou na podrobných a rozsáhlých stránkách AD Centra: old.nudz.cz/adcentrum

Vzdělání a kvalifikace

2019

Jmenován profesorem pro obor neurologie

2009

Jmenován docentem pro obor neurologie

2007

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů s platností do roku 2017

2007

Licence ČLK pro vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru neurologie

2004 - 2006

Postgraduální doktorské studium v oboru neurověd, Univerzita Karlova, 3. LF, Ph.D.

2000

Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce, pro poskytování   poradenských služeb pro obor neurologie

1999

Atestace z neurologie II. stupně s pochvalou

1996

Atestace z neurologie I. stupně s pochvalou

1987 – 1993

1. Lékařská fakulta UK v Praze, promoce s vyznamenáním

 

Odborná lékařská praxe, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

2015 –

Vedoucí Oddělení kognitivních poruch, Národní ústav duševního zdraví

2014 –

Člen zkušební komise přijímacích zkoušek na UK 3. LF

2008 –

Školitel doktorského studijního programu v biomedicíně v oboru Neurovědy

2008

Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice 

2007 –

Člen zkušební komise pro část státních závěrečných zkoušek pro neurobehaviorální vědy v oboru   neurologie (dle zák. č. 95/2004 Sb.)

2005 –

Psychiatrické centrum Praha, vědecko-výzkumný pracovník

2004 –

Vedení magisterských prací na UK 3. LF

1999 –

Klinická část AD Centra a poradny pro poruchy paměti, Neurologická klinika, FN Královské Vinohrady – vedoucí lékař

1998 – 2006

Centrum pro diagnostiku a terapii demyelinizačních onemocnění, FN Královské Vinohrady

1998 –

Univerzita Karlova, 3. LF, Neurologická klinika, odborný asistent, později docent pro výuku neurologie   v češtině a angličtině

1997 –

Neurologická klinika FN Královské Vinohrady v Praze, nejdříve sekundární lékař, nyní ambulantní   specialista

1993 –

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, neurologické oddělení, sekundární lékař

1987

Středoškolská odborná činnost, 1. místo v okresní přehlídce, 3 místo v krajské přehlídce   v oboru 05 – ostatní přírodní obory (Aleš Bartoš, Karel Koukal: Biometrika drápatky vodní a její zpracování na počítači)

 

Pedagogická činnost:

  • školitel 2 postgraduálních studentů a spoluškolitel 4 postgraduálních studentek od r. 2008
  • školitel 6 diplomových nebo seminárních prací v magisterském studiu od r. 2006
  • školitel 12 pregraduálních studentů ve studentské vědecké aktivitě od r. 2004
  • školitel 3 studentů gymnázia

 

Členství v odborných společnostech a organizacích

2015 – dosud

Člen pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu demenci a další obdobná onemocnění

2014 – dosud

Alzheimer´s Association

2003 – dosud

Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP – zakládající člen

2003 – 2010

Evropská škola neuroimunologie – člen ve vědeckém výboru

1999 – 2010

Evropská federace neurologických společností – český zástupce ve výboru za neuroimunologii

1999 – 2005

Evropská asociace mladých neurologů a absolventů ve výcviku – zástupce České republiky

1997 – dosud

Evropská federace neurologických společností

1997 – dosud

Česká neurologická společnost

1999 – dosud

Sekce pro výzkum a terapii roztroušené sklerózy, likvor a neuroimunologii České neurologické společnosti ČLS JEP

 

Členství v oborových radách

2008 – dosud  Oborová rada Neurovědy v Biomedicíně, člen a školitel doktorského studijního programu

2014 – dosud  Oborová rada Biochemie a patobiochemie v Biomedicíně, žádost o školitelství podána 10/2014

 

Členství v redakčních radách časopisů

2011 – dosud

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie – člen redakce

 

 

Odborné zaměření: demence a kognitivní poruchy, klinická neurochemie a neuroimunologie, mozkomíšní mok, psychologie, roztroušená skleróza

 

Publikační činnost: 3 monografie, 10 kapitol v monografiích (7 české a 3 zahraniční), 78 plnotextových publikací, téměř z poloviny v časopisech s impakt faktorem, 150 abstrakt

 

Nejdůležitější publikace:

Cantó E, …., Bartos A, ….Comabella M. Chitinase 3-like 1: prognostic biomarker in clinically isolated syndromes. Brain. 2015;138(Pt 4):918-31. doi: 10.1093/brain/awv017

Teunissen C, ….., Bartoš A. Consensus definitions and application quidelines for control groups in cerebrospinal fluid biomarker studies in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2013; 19(13): 1802-1809

Bartos A, Fialova L, Svarcova J, Ripova D. Patients with Alzheimer disease have elevated intrathecal synthesis of antibodies against tau protein and heavy neurofilament. J Neuroimmunol 2012; 252: 100-105, http://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2012.08.001

Hort J, Bartos A, Pirttilä T, Scheltens P. Use of cerebrospinal fluid biomarkers in diagnosis of dementia across Europe. Eur J Neurol 2010; 17(1): 90–96

Bartoš A, Fialová L, Soukupová J, Kukal J, Malbohan I, Piťha J. Elevated intrathecal antibodies against the medium neurofilament subunit in multiple sclerosis. J Neurol 2007; 254:20-25

V roce 2008 byla tato práce vyznamenána Mimořádnou cenou České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající práci publikovanou v roce 2007.

Bartoš A, Fialová L, Soukupová J, Kukal J, Malbohan I, Piťha J. Antibodies against light neurofilaments in multiple sclerosis patients. Acta Neurol Scand 2007, 116: 100-7.

Deisenhammer F, Bartos A, Egg R, Gilhus NE, Giovannoni G, Rauer S, Sellebjerg F. Guidelines on routine cerebrospinal fluid analysis. Report from an EFNS task force. Eur J Neurol 2006; 13(9): 913-922

h-index: 14, citace podle SCOPUS: 633 k 5.11. 2015

Ocenění: 5 cen České neurologické společnosti za nejlepší původní sdělení udělené v letech 1999, 2003, 2004, 2005 a 2007

Výzkumná činnost: řešitel, spoluřešitel nebo spolupracovník na 15 grantech nebo výzkumných projektech

Držitel 6 průmyslových vzorů č. 36461 Obrázky k vyšetřování a trénování poznávacích funkcí (3.6. 2015)

Držitel zlaté medaile Prof. MUDr. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve jako čestný dárce

5.11. 2015

Získaná ocenění

2016 - 2016: Kniha Doc. Aleše Bartoše, Ph.D. a PhDr. Miloslavy Raisové, Ph.D.: Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti, Mladá fronta, 2015 byla vyznamenána Národní psychiatrickou cenou profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2016 za nejlepší práci na téma „Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba“ v kategorii praktická aplikace.
2016 - 2016: Ocenění za nejlepší plakát na Dnech nukleární medicíny, 21.-23.9. 2016: Píchová R, Fišer M, Bartoš A. Kvantitativní analýza perfúzního SPECT mozku pomocí softwaru Neurogam u pacientů s Alzheimerovou nemocí.
2016 - 2016: Ocenění za nejlepší plakát na 8. mezinárodním symposiu klinické a aplikované anatomie v Budapešti, 31.8.–3.9.2016: Kuchtova B, Mrzilkova J, Wurst Z, Bartos A, Ibrahim I, Kieslich K, Riedlova J, Janousek M, Musil V, Patzelt M, Zach P. Tractography of fornix and gyrus subcallosus and paraterminalis in patients with Alzheimer's disease.

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty