MUDr. Pavel Knytl, Ph.D.
doktorand, lékař
pracoviště:  Léčebná péče: Oddělení 3: psychotické poruchy
v instituci:  2015 - dosud
e-mail: Pavel.Knytl@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2009 - 2015: MUDr. - 3. lékařská fakulta University Karlovy v Praze
2015 - 2022: Ph.D. - Neurovědy (3. LF UK, školitel prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.)
2015 - dosud: sekundární lékař v NÚDZ, Klecany

Členství v profesních organizacích

2015 - dosud: Česká lékařská komora
2016 - dosud: Psychiatrická společnost ČLS JEP
2016 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost

Specializace

2015 - 2022: Atestace v oboru všeobecná psychiatrie
2020 - 2023: Komplexní krizová intervence č.XVII. (Remedium Praha)

Disertační práce

2015 - 2022: Metabolom jako endofenotyp psychotického onemocnění.

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty