MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, lékař, pedagog 3. LF UK, asistent výzkumu, vedoucí výzkumného programu
pracoviště:  CV psychedelik
v instituci:  2001 - dosud
e-mail: info.psycentre@nudz.cz
curriculum vitae


Na Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ, bývalé Psychiatrické centrum Praha) pracuje od roku 2001, kdy se začal věnovat preklinickému výzkumu neurobiologie schizofrenie ve farmakologických modelech psychóz. Velmi záhy své pole působnosti rozšířil na výzkum neurobiologie účinku psychedelik (LSD, psilocinu, 2C-B, mezkalinu apod.) a entaktogenů (droga Extáze neboli MDMA) a nových syntetických drog. Souběžně s výzkumnými aktivitami realizovanými v rámci postgraduálního studia absolvoval klinickou přípravu v oboru Psychiatrie a získal funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG). Titul PhD obhájil v roce 2009, funkční specializaci v oboru Psychiatrie získal v roce 2012. V současnosti své výzkumné aktivity rozšířil i o humánní experimenty. Spolupodílí se na řešení projektů s ketaminem jakožto modelem psychózy a i na studování jeho antidepresivních účinků. Je hlavním řešitelem prvního projektu v ČR zaměřeného na výzkum akutních účinků kanabisu u zdravých dobrovolníků a prvního projektu v ČR kdy je lidským dobrovolníkům jako model psychózy podáváno psychedelikum psilocybin. Hlavním směrem, kterému v rámci těchto výzkumů věnuje je funkční konektivita mozku studovaná pomocí EEG. V klinické praxi se momentálně věnuje ambulantní péči.

Odborná příprava a praxe

1995 - 1997: kontaktní pracovník Kontaktního centra pro drogově závislé (SANANIM)
1998 - 2001: absolvování akreditovaného skupinového dynamického psychoterapeutického výcviku SUR
1999 - 2000: Somatické a sociální důsledky užívání drog (školitel Doc. MUDr. J. Pachl, CsC. (SVA)
2000 - 2001: Výzkum neurobiologických mechanizmů drogové závislosti pomocí mikrodialýzy u volně se pohybujících zvířat (školitel PharmDr. M. Fišerová, CSc) (SVA)
2001 - 2009: Postgraduální studium (Ph.D.), obor neurovědy (3.LFUK, školitel Prof. MUDr. C. Höschl, Dr.Sc.)
2001 - dosud: vědecký pracovník na Psychiatrickém centru Praha
2005: First Certificate in English (FCE)
2006: absolvování výcviku pro práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
2006 - dosud: psychiatr na Psychiatrickém centru Praha
2010: Funkční odbornost v elektroencefalografii (Společnost pro klinickou neurofyziologii a Neurologická společnost ČLS JEP)
2010 - dosud: Funkční odbornost v elektroencefalografii (Společnost pro klinickou neurofyziologii a Neurologická společnost ČLS JEP)

Členství v profesních organizacích

2003 - dosud: člen ČNPS (Česká neuropsychofarmakologická společnost)
2006 - dosud: člen Erowid.org
2010 - dosud: člen International Pharmaco-EEG Group (IPEG)
2014 - dosud: člen European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)
2014 - dosud: člen The International College of Neuropsychopharmacology (CINP)

Získaná ocenění

2008: Cena ČNPS za nejlepší poster v oblasti Psychedelika (50. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník ve dnech 9.-13. ledna 2008): Fujáková M., Rohanová M., Kutová M., Páleníček T., Balíková M., Brunovský M. Tišlerová B., Šóš P., Bubeníková-Valešová V. Farmakokinetika, behaviorální a QEEG účinky syntetického psychedelika 2C-B.
2009: Cena Prof. Werner M. Herrmann Memorial Grant od International Pharmaco - EEG society (IPEG) za nejlepší poster v rámci kongresu IPEG 2008, Rouffach, Francie ve dnech 24.-27.10.2008: Palenicek T., Fujakova M., Kutova M., Brunovsky M., Horacek J., Sos P., Tislerova B., Bubenikova-Valesova V. Quantitative EEG in glutamatergic and dopaminergic models of psychosis – animal study
2010: Cena ČNPS za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010: Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Tislerova B, Palenicek T, Bubenikova-Valesova V, Spaniel F, Koprivova J, Mohr P, Balikova M, Hoschl C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychol Med., 2010; 40(9):1443-51
2010: CINP poster prize award from XXVII CINP Congress, 6 - 10 June 2010, Hong Kong: Páleníček, T., Brunovský, M., Horáček, J., Fujáková, M., Gorman, I., Tylš, F., Krajča, V. The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEG spectra and coherence - comparison of human and animal data.
2010: CINP poster prize award from XXVII CINP Congress, 6 - 10 June 2010, Hong Kong: Fujáková, M., Páleníček, T., Brunovský, M., Bubeníková-Valešová, V., Gorman, I. A potential antipsychotic effect of group II metabotropic glutamate receptor agonist, LY379268, on behavioral changes and quantitative electroencephalography in rats in ketamine model of psychosis.

Specializace

2012 - 2012: získání atestace v oboru psychiatrie

Pedagogická činnost

2001 - dosud: výuka pregraduálních studentů 3.LFUK (psychiatrie, farmakologie, kurz drogové závislosti)
2004: oponent diplomové práce - Tomáš Vejrych "Extáze a free tekno party"
2005 - 2006: školitel studentské vědecké práce - Michaela Fujáková, 1.LFUK – "Vliv syntetické drogy 2C-B na EEG spektra a EEG koherence u potkana – potenciální model psychózy?“"
2005 - 2008: školitel diplomové práce - Martina Kutová, PřF UK – "Role serotoninových 5-HT1 a 5-HT2 receptorů v mechanismu účinku syntetické drogy 2C-B – behaviorální studie na potkanech"
2005 - dosud: odborný asistent, výuka neurověd na studijním oboru Adiktologie při 1.LFUK
2009 - 2010: školitel studentské vědecké práce - Filip Tylš, 1. LFUK – "Modelování psychózy na potkanech – Role AMPA glutamátergních receptorů v neurobiologii schizofrenie"
2011 - dosud: školitel postgraduálních studentů v oborové komisi Neurovědy při 3.LFUK

Disertační práce

2009: Role dopaminergní a serotonergní neurotransmise v animálním modelu psychóz

Publikace

Nejdůležitější publikace

GOODWIN, GM., AARONSON, ST., ALVAREZ, O., ARDEN, PC., BAKER, A., BENNETT, JC., BIRD, C., BLOM, RE., BRENNAN, Ch., BRUSCH, D., BURKE, L., CAMPBELL-COKER, K., CARHART-HARRIS, R., CATTELL, J., DANIEL, A., DEBATTISTA, Ch., DUNLOP, BW., EISEN, K., FEIFEL, D., FORBES, M., PÁLENÍČEK, T. Single-Dose Psilocybin for a Treatment-Resistant Episode of Major Depression. New England Journal of Medicine. 2022, 387(18), 1637-1648. ISSN 0028-4793. DOI: 10.1056/NEJMoa2206443. IF 176.082.

ŠTEFKOVÁ-MAZOCHOVÁ, K., DANDA, H., DEHAEN, W., JURÁSEK, B., ŠÍCHOVÁ, K., PINTEROVÁ-LECA, N., MAZOCH, V., HRČKA KRAUSOVÁ, B., KYSILOV, B., SMEJKALOVÁ, T., VYKLICKÝ, L., KOHOUT, M., HÁJKOVÁ, K., SVOZIL, D., HORSLEY, RR., KUCHAŘ, M., PÁLENÍČEK, T. Pharmacokinetic, pharmacodynamic, and behavioural studies of deschloroketamine (DCK) in Wistar rats. British Journal of Pharmacology. 2022, 179(1), 65-83. ISSN 0007-1188. DOI: 10.1111/bph.15680. IF 9.473.

MADSEN, KM., FISHER, PM., STENBÆK, DS., KRISTIANSEN, S., BURMESTER, D., LEHEL, S., PÁLENÍČEK, T., KUCHAŘ, M., SCARER, C., OZENNE, B., KNUDSEN, GM. A single psilocybin dose is associated with long-term increased mindfulness, preceded by a proportional change in neocortical 5-HT2A receptor binding. European Neuropsychopharmacology. 2020, 33(April), 71-80. ISSN 0924-977X. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2020.02.001. IF 4.600.

PÁLENÍČEK, T., HLIŇÁK, Z., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., NOVÁK, T., HORÁČEK, J. Sex differences in the effects of N,N-diethyllysergamide (LSD) on behavioural activity and prepulse inhibition. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2010, 34(4), 588-596. ISSN 0278-5846. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2010.02.008. IF 2.877.

JIŘÍČEK, S., KOUDELKA, V., LACIK, J., VEJMOLA, Č., KURATKO, D., WOJCI, DK., RAIDA, Z., HLINKA, J., PÁLENÍČEK, T. Electrical Source Imaging in Freely Moving Rats: Evaluation of a 12-Electrode Cortical Electroencephalography System. Frontiers in Neuroinformatics. 2021, 14("Article number 589228"), 1-22. ISSN 1662-5196. DOI: 10.3389/fninf.2020.589228. IF 4.081.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty