MUDr. Veronika Andrashko
výzkumný a vývojový pracovník, lékař
pracoviště:  Léčebná péče: Oddělení 3: psychotické poruchy
v instituci:  2016 - dosud
telefon: (+420) 283 088 323
e-mail: Veronika.Andrashko@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2013: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
2013 - 2016: interní klinika 2.LF UK a FN Motol, sekundární lékařka
2016 - dosud: NUDZ, sekundární lékařka

Členství v profesních organizacích

2013 - dosud: Česká lékařská komora
2016 - dosud: Psychiatrická společnost ČLS JEP
2017 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost

Získaná ocenění

2018: Cena za nejlepší poster na mezinárodním kongresu neuropsychofarmakologie (CINP 2018 World Congress Vienna). Název: The influence of benzodiazepine medication on the antidepressant effect of ketamine. V.Andrashko, T.Novák, J.Horáček, M.Klírová, M.Brunovský
2018: Cena ČNPS za nejlepší poster v oblasti klinické psychofarmakologie, 60. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v lázních Jeseník. Název: Variabilita srdeční frekvence jako možný prediktor antidepresivního efektu ketaminu. V. Andrashko, J. Horáček, M. Brunovský, T. Novák, M. Klírová, P. Šóš, T. Meyer, S. Olbrich
2021: 1.místo v soutěži Psychiatrické společnosti ČLS JEP „Young Authors Award“ za práci: Andrasko et al.: The Antidepressant Effect of Ketamine Is Dampened by Concomitant Benzodiazepine Medication. Front. Psychiatry, 28 August 2020.

Specializace

2013 - 2016: atestační příprava v oboru vnitřní lékařství
2016: základní interní kmen
2016 - 2021: atestační příprava v oboru psychiatrie
2017 - dosud: systematický psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii - INSTEP
2021: atestace v oboru psychiatrie

Disertační práce

2017 - dosud: Predikce antidepresivního účinku ketaminu na základě analýzy kandidátních klinických parametrů a fenomenologie intoxikace, školitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty