Mgr. Petra Šustová
doktorand
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  2017 - dosud
telefon: (+420) 283 088 227
e-mail: Petra.Sustova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2012 - 2015: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor psychologie, bakalářské studium
2015 - 2018: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor psychologie, navazující magisterské studium
2019: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Klinická psychologie a psychologie zdraví, doktorské studium

Magisterská diplomová práce

2018: Specifická kognitivní zkreslení a pozitivní symptomy u schizofrenie

Specializace

2014 - 2015: Kurz kompletní krizové intervence
2016 - 2018: Kurz Psycholog ve zdravotnictví
2019: psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě, Dialog

Disertační práce

2019 - 2019: Sociální kognice u schizofrenie a poruch autistického spektra jako kontinuum hyper-hypo-intencionality

Publikace

Nejdůležitější publikace

RODRIGUEZ, M., ZAYTSEVA, Y., CVRČKOVÁ, A., DVOŘÁČEK, B., DORAZILOVÁ, A., JONÁŠ, J., ŠUSTOVÁ, P., VORÁČKOVÁ, V., HÁJKOVÁ, M., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., ŠPANIEL, F., MOHR, P. Cognitive Profiles and Functional Connectivity in First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorders – Linking Behavioral and Neuronal Data. Frontiers in Psychology. 2019, 10(April), "Article 689". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00689. IF 2.067.

KNYTL, P., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., RODRIGUEZ, M., CVRČKOVÁ, A., KOFROŇOVÁ, E., KUCHAŘ, M., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., ŠUSTOVÁ, P., ČEREŠŇÁKOVÁ, S., MOHR, P. Neuroactive steroids and cognitive functions in first-episode psychosis patients and their healthy siblings. Frontiers in Psychiatry. 2019, 10(June), "Article Number: 390". ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00390. IF 2.849.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty