Mgr. Kateřina Syrová
doktorand
pracoviště:  CV psychedelik
v instituci:  2017 - dosud
telefon:  283 088 211
e-mail: katerina.syrova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2017 - 2017: Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat
2018 - dosud: spoluřešitel projektu Percepční změny indukované psilocybinem a jejich elektrofyziologické koreláty v animálním serotonergním modelu schizofrenie (GAUK č. 1780218)
2021: spoluřešitel projektu Objasnění molekulárních a funkčních korelátů akutního a chronického deficitu glutamátergního pohonu pomocí NMDA receptorů v neuronálních kulturách s důsledky pro patobiologii schizofrenie (GAUK č. 365121)

Členství v profesních organizacích

2018 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost

Bakalářská disertační práce

2016: Vliv polymorfismu genů pro opioidní receptory na drogovou závislost

Magisterská diplomová práce

2017 - 2019: Akutní účinky a adiktivní potenciál nových psychoaktivních látek - animální studie

Disertační práce

2019: Vliv kanabidiolu a jeho halogenovaných derivátů na neuroplasticitu v cerebrálních organoidech

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty