prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
vedoucí výzkumného programu, pedagog 3. LF UK, lékař, primář, náměstek pro klinický výzkum
pracoviště:  Vedení ústavu
v instituci:  1994 - dosud
telefon: (+420) 283 088 419


Absolvoval 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1990), v roce 1991 nastoupil do Psychiatrického centra Praha (PCP), transformovaném v r. 2015 na Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Od r. 2009 působí ve funkci primáře kliniky PCP/NUDZ, v NUDZ též jako náměstek pro klinický výzkum a vedoucí výzkumného programu. V letech 1995–1998 pracoval jako vědecký pracovník v oddělení klinického výzkumu v Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research v USA. Vedle klinické práce se věnuje klinickému psychiatrickému výzkumu a pregraduální a postgraduální výuce, je profesorem psychiatrie na 3. Lékařské fakultě UK v Praze, působí rovněž na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Oblastí jeho odborného zájmu je psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch. Je autorem mnoha odborných prací, kapitol v učebnicích a monografiích, v recenzovaných mezinárodních a domácích odborných časopisech. Pravidelně přednáší na odborných setkáních doma i v zahraničí, je členem redakčních rad domácích i mezinárodních odborných časopisů a profesních organizací. V letech 2009–2011 byl předsedou České neuropsychofarmakologické společnosti, od roku 2011 předsedá mezioborové společnosti Czech Brain Council, kterou spoluzakládal, je zvoleným předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP na roky 2019-2022.

Odborná příprava a praxe

1984 - 1990: 3. Lékařská fakulta UK Praha (MUDr.)
1991 - 1995: lékař, Psychiatrické Centrum Praha
1995 - 1998: vědecký pracovník v oddělení klinického výzkumu v Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research, Orangeburg NY, USA
1998 - 2008: vedoucí lékař, Psychiatrické Centrum Praha
2009 - dosud: primář kliniky NUDZ (dříve Psychiatrické Centrum Praha)

Členství v profesních organizacích

1991 - dosud: Česká psychiatrická společnost ČLS JEP (člen výboru od r. 2013, zvolený předseda 2019-2022)
1999 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost (od r. 1999 člen výboru, 2009-2011 předseda)
2004 - dosud: European Psychiatric Association (Fellow od r. 2004, člen Psychopharmacological Section od r. 2008, člen Section Neurodevelopmental disorders across the lifespan od r. 2014)
2011 - dosud: Czech Brain Council (předseda, od r. 2011)
2012 - dosud: The European Network Adult ADHD

Získaná ocenění

1989 - 1989: 1. cena v celostátním kole studentských vědeckých prací
2000 - 2000: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci
2000 - 2000: The Young Researcher Award of the Young Researcher Forum, Association of European Psychiatrists
2011 - 2011: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci
2014 - 2014: Cena České endokrinologické společnosti ČSL JEP za nejlepší publikaci
2018 - 2018: Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka
2019 - 2019: Cena Jaroslava Jirsy Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku 2018 ve vědách lékařsko-farmaceutických za knihu Farmakologie

Specializace

1993 - 1993: atestace v oboru psychiatrie I. stupně
1999 - 1999: atestace v oboru psychiatrie II. stupně
2001 - 2001: postgraduální studium biomedicíny v oboru neurovědy, UK Praha (PhD)

Pedagogická činnost

1999 - 2004: odborný asistent na Psychiatrické klinice 3. LF UK Praha
2004 - 2014: docent na Psychiatrické klinice 3. LF UK Praha
2008 - dosud: profesor Fakulta zdravotnických studií, Technická Univerzita Liberec
2015 - dosud: profesor na Psychiatrické klinice 3. LF UK Praha

Habilitační práce

2004 - 2004: Model logické predikce úspěšnosti léčby schizofrenie

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty