MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí lékař, pedagog 3. LF UK
pracoviště:  Léčebná péče: Oddělení 3: psychotické poruchy
v instituci:  1999 - dosud
telefon: (+420) 283 088 325
e-mail: miloslav.kopecek@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

1992 - 1998: 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha - MUDr.
1998 - 2006: Postgraduální studium - Neurovědy na 3. LF UK, Praha, PhD.
1998 - 2006: sekundární lékař, Psychiatrické Centrum Praha
2004 - 2014: odborný asistent na 3. LF UK Praha
2005 - 2007: odborný asistent na IPVZ, Praha
2007 - 2007: PostDoc. výzkumník na Univ. Texas, San Antonio, USA
2007 - 2008: PostDoc. výzkumník na Univ. of North Caroline, Chapel Hill, USA
2009 - 2009: stáž na gerontopsychiatrii a odd. závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice
2009 - 2009: stáž na dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol
2009 - 2014: vedoucí lékař uzavřeného odd., Psychiatrické Centrum Praha
2015 - dosud: vedoucí lékař uzavřeného odd., Psychiatrické Centrum Praha

Členství v profesních organizacích

2000 - 2000: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2000 - 2000: Psychiatrická společnost ČLS JEP
2000 - 2000: Společnost pro biologickou psychiatrii

Získaná ocenění

1998: Cena za nejlepší vědeckou práci: Kopeček M., Libiger J, Kupka K.: Nálezy jednofotonovou emisní tomografií u pacientů s první atakou schizofrenie. V kategorii mladých autorů prezentovanou na II. sjezdu České psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně, 1998.
1999: 3. místo na Studentská vědecká konference 3. LF UK Praha 1999 – pregraduální část, Urban A., Kopeček M., Libiger J., Vaňurová I., Kupka K. Asociace frontálních poruch perfuze (SPECT) s neurologickými a psychopatologickými příznaky u pacientů se schizofrenním onemocněním.
2002: Nejlepší poster na 4. Sjezdu České Psychiatrické společnosti 13. – 16.6. 2002, Špindlerův Mlýn. M. Kopeček, J. Horáček, F. Španiel, O. Bělohlávek, D. Janeba, L. Závěšická, T.Hájek Psychopatologie a metabolismus mozku (18FDG-PET) u pacientů se schizofrenií.
2004: Cena České psychiatrické společnosti a APA - 5. sjezd České psychiatrické společnosti za nejlepší studii. Špidlerův Mlýn 2004 Kopeček M., Závěšická L.,Španiel F., Bělohlávek O., Paclt I., Horáček J. 18FDG-PET před a po léčbě risperidonem u pacientů s první epizodou psychózy.
2005: Cena Kuffnerova nadačního fondu v soutěži autorů do 40 let za původní odbornou práci, 12. celostátní konference biologické psychiatrie: Kopeček M., Španiel F.,Paclt I. Horáček J. Skupinová a individualizovaná analýza SPM PET u pacientů s první epizodou schizofrenie.
2009: Cena pro mladé psychiatry. Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická Společnost. Za kurz Kognitivní funkce - teorie a praxe.
2010: Cena Kuffnerova nadačního fondu v soutěži autorů do 40 let za původní odbornou práci, Kopeček M, Brunovský M, Bareš M, Kožený J, Novák T, Stopková P, Šóš P, Krajča V, Höschl C. Můžeme predikovat efekt rTMS podle prefrontální EEG kordance?. Psychiatrie, 2009; 13(Suppl. 2):53-54.

Specializace

2002 - 2002: atestace z Psychiatrie 1
2010 - 2010: atestace z Psychiatrie 2, EU

Pedagogická činnost

2004 - dosud: odborný asistent na 3. LF UK, Praha

Disertační práce

2006: Nálezy funkčních zobrazovacích metod (SPECT, PET) u pacientů se schizofrenií

Publikace

Nejdůležitější publikace

HÁJEK, T., CULLIS, J., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., BLAGDON, R., PROPPER, L., STOPKOVÁ, P., DUFFY, A., HÖSCHL, C., UHER, R., PAUS, T., YOUNG, LT., ALDA, M. Brain structural signature of familial predisposition for bipolar disorder: replicable evidence for involvement of the right inferior frontal gyrus. Biological Psychiatry. 2013, 73(2), 144-152. ISSN 0006-3223. DOI: 10.1016/j.biopsych.2012.06.015. IF 9.472.

MATSUO, K., KOPEČEK, M., NICOLETTI, M., HATCH, J., WATANABE, Y., NERY, F., ZUNTA-SOARES, G., SOARES, J. New structural brain imaging endophenotype in bipolar disorder. Molecular Psychiatry. 2012, 17(4), 412-420. ISSN 1359-4184. DOI: 10.1038/mp.2011.3. IF 14.897.

HÁJEK, T., KOPEČEK, M., HÖSCHL, C., ALDA, M. Smaller hippocampal volumes in patients with bipolar disorder are masked by exposure to lithium: a meta-analysis. Journal of Psychiatry & Neuroscience. 2012, 37(5), 333-343. ISSN 1180-4882. DOI: 10.1503/jpn.110143. IF 6.242.

BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., NOVÁK, T., KOŽENÝ, J., HÖSCHL, C. Changes in QEEG prefrontal cordance as a predictor of response to antidepressants in patients with treatment resistant depressive disorder: a pilot study. Journal of Psychiatric Research. 2007, 41(3-4), 319-325. ISSN 0022-3956. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2006.06.005. IF 3.710.

KOPEČEK, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., LUKAVSKÝ, J., ŘÍPOVÁ, D., NIKOLAI, T., BEZDÍČEK, O. Montreal cognitive assessment (MoCA): normative data for old and very old Czech adults. Applied Neuropsychology - Adult. 2017, 24(1), 23-29. ISSN 2327-9095. DOI: 10.1080/23279095.2015.1065261. IF 0.694.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ


FotogalerieMUDr. Miloslav Kopeček, PhD
 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty