MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
vedoucí výzkumného programu, pedagog 3. LF UK, vedoucí lékař, výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  1999 - dosud
telefon: (+420) 283 088 438
fax: (+420) 283 088 439
e-mail: martin.brunovsky@nudz.cz
curriculum vitae


ResearcherID: A-5352-2017

ORCiD: 0000-0002-2483-0848

ScopusID: 6603255896

Loop Profile: 800077

Google Scholar Citations

ResearchGate profile

Odborná příprava a praxe

1993 - 1999: Student Lékařské fakulty Univerzity P.J.Šafárika, Košice, SR
1999 - 2000: Školicí místo v EEG a epileptologii, Praha
1999 - 2014: Psychiatrické Centrum Praha, lékář, neurofyziolog
1999 - 2016: Neurologické oddělení, Nemocnice na Bulovce, Praha, lékař-neurolog
2000: Funkční odbornost v elektroencefalografii, Praha
2001: Předatestační stáž, vnitřní lékařství, II. int. klinika FN Bulovka, Praha
2001: Předatestační stáž, neurochirurgie, FN KV, Praha
2002: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, atestace z neurologie I. stupně
2003: SPSS Praha – korelační, regresní a faktorová analýza (kurz)
2003 - 2005: Zástupce vedoucího EEG a Spánkové laboratoře, Psychiatrické Centrum Praha
2005 - 2014: Vedoucí EEG a Spánkové laboratoře, Psychiatrické Centrum Praha
2006: Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru neurologie (dle zák. č. 95/2004 Sb.)
2015 - dosud: Vedoucí výzkumného programu "Aplikovaná elektrofyziologie mozku", Národní ústav duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

1997 - dosud: Člen, Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
2002 - dosud: Člen, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
2002 - dosud: Člen, Česká neuropsychofarmakologická společnost
2004 - dosud: Člen, Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP
2004 - dosud: Člen, The European Psychiatric Association (EPA)
2006 - dosud: Člen, International Pharmaco-EEG Group (IPEG)
2007 - dosud: Člen, EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS)
2011 - dosud: Vice-prezident, International Pharmaco-EEG Group (IPEG)
2011 - dosud: Člen, Společnost pro biologickou psychiatrii

Získaná ocenění

2003: Travel grant recipient (7th Congress of the European Federation of Neurological Society - EFNS. August 30 - September 2, 2003. Helsinki, Finland)
2004: 3. místo, the Werner Herrmann Memorial Grant 2004 competition (International PharmacoEEG Group Symposium, Antwerp, Belgium)
2004: Travel grant recipient (The International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS) JOINT MEETING, Irvine, CA
2004: Cena Aloise Alzheimera za nejlepší práci z oblasti diagnostiky a léčby demence za rok 2003. (2.místo, Amepra)
2004: Best Poster Award - cena za nejlepší poster v rámci 12. kongresu Asociace Evropských psychiatrů, Ženeva. (1.místo, AEP)
2005: Travel grant recipient (9th Congress of the European Federation of Neurological Society - EFNS. Spetember 17-20, 2005. Athens, Greece)
2006: The 14th Biennial Congress of International Pharmaco-EEG Society Symposium Poster Session Award
2006: The Werner M. Herrmann Memorial Grant, (PAREXEL International and IPEG)
2008: Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší poster: Kopeček M, Bareš M, Brunovský M, Novák T, Stopková P, Šóš P. EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi.
2010: Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong (Awarded 9th June 2010, Tomas Palenicek, Czech republic) P-20-075- The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEGH spectra and conherence – comparison of human and animal data
2011: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010: Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Tislerova B, Palenicek T, Bubenikova-Valesova V, Spaniel F, Koprivova J, Mohr P, Balikova M, Hoschl C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychol Med., 2010; 40(9):1443-51.
2012: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2011: Bares M, Novak T, Brunovsky M, Kopecek M, Stopkova P, Krajca V, Höschl C. The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression. A pilot study. J Psychiatr Res. 2012 Feb;46(2):219-25.
2015: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2014: Horacek J, Mikolas P, Tintera J, Novak T, Palenicek T, Brunovsky M, Höschl C, Alda M. Sad mood induction has an opposite effect on amygdala response to emotional stimuli in euthymic patients with bipolar disorder and healthy controls. J Psychiatry Neurosci. 2015 Mar;40(2):134-42.
2018: Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka (MOHR, Pavel, Miloslav KOPEČEK, Martin BRUNOVSKÝ a Tomáš PÁLENÍČEK. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-546-0)
2019: Cena Jaroslava Jirsy Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku 2018 ve vědách lékařskofarmaceutických za knihu Farmakologie
2020: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2019: Bares M, Novak T, Vlcek P, Hejzlar M, Brunovsky M. Early change of prefrontal theta cordance and occipital alpha asymmetry in the prediction of responses to antidepressants. Int J Psychophysiol. 2019 Sep;143:1-8.

Specializace

2000: Funkční odbornost v elektroencefalografii
2001: Atestace z neurologie I. stupně
2004: Low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA) – kurz/workshop
2006: Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru neurologie (dle zák. č. 95/2004 Sb.)
2006: Licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru neurologie.

Pedagogická činnost

2000 - 2002: Výuka pregraduálních studentů Vyšší zdravotnické školy, Praha
2002 - 2003: Výuka neurologie a psychiatrie v sanitářských kursech FN Bulovka
2004 - dosud: Odborný asistent, Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK Praha

Disertační práce

2004: Objektivizace diagnostiky a změn vigility u demencí

Publikace

Nejdůležitější publikace

BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., NOVÁK, T., KOŽENÝ, J., HÖSCHL, C. Changes in QEEG prefrontal cordance as a predictor of response to antidepressants in patients with treatment resistant depressive disorder: a pilot study. Journal of Psychiatric Research. 2007, 41(3-4), 319-325. ISSN 0022-3956. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2006.06.005. IF 3.710.

JOBERT, M., WILSON, F., RUIGT, G., BRUNOVSKÝ, M., PRICHEP, L., DRINKENBURG, W. Guidelines for the recording and evaluation of pharmaco-EEG data in man: The international pahrmaco-EEG society (IPEG). Neuropsychobiology. 2012, 66(4), 201-220. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000343478. IF 2.371.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., ŠKRDLANTOVÁ, L., KLÍROVÁ, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., KRAJČA, V., TIŠLEROVÁ, B., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., MOHR, P., HÖSCHL, C. Effect of low-frequency rTMS on electromagnetic tomography (LORETA) and regional brain metabolism (PET) in schizophrenia patients with auditory hallucinations. Neuropsychobiology. 2007, 55(3-4), 132-142. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000106055. IF 1.992.

BRUNOVSKÝ, M., MATOUŠEK, M., EDMAN, A., ČERVENÁ, K., KRAJČA, V. Objective assessment of the degree of dementia by means of EEG. Neuropsychobiology. 2003, 48(1), 19-26. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000071824. IF 1.479.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., PÁLENÍČEK, T., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., ŠPANIEL, F., KOPŘIVOVÁ, J., MOHR, P., BALÍKOVÁ, M., HÖSCHL, C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine. 2010, 40(9), 1443-1451. ISSN 0033-2917. DOI: 10.1017/S0033291709991619. IF 5.200.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty