Aktuality

Proběhlo závěrečné veřejné oponentní řízení bilaterálního projektu LH13254 Kontakt II (ČR-Izrael)

Dne 22. 5. 2015 proběhlo závěrečné veřejné oponentní řízení bilaterálního projektu LH13254  Kontakt II (ČR-Izrael) s názvem „Vliv diety s nízkými hladinami látek s pokročilou glykací na paměť a neuropatologii Alzheimerova typu“ (hlavní řešitel RNDr. Daniela Řípová, CSc.). Výsledky tohoto dvouletého projektu byly hodnoceny jako V (vynikající výsledky projektu s mezinárodním významem, zároveň byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp. rozhodnutí o poskytnutí podpory) – viz Zápis z oponentního řízení.

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty