Aktuality

prof. Jiří Horáček bude přednášet v Altě o využití psychedelik v paliativní péči

O využití psychedelik při prožitcích existenciální tísně nebo odchodu z našeho světa se hovoří již od raných výzkumů v 50-tých letech. V posledním desetiletí proběhlo a probíhá několik studií zabývajících se tematikou využití psychedelik v paliativní péči, ke snížení úzkostných a depresivních příznaků a k vyrovnání se s nadcházejícím koncem. Tyto studie potvrdily, že psilocybin a LSD mohou prokazatelně zlepšit kvalitu života pacientů, kteří jsou konfrontováni s nádorovými onemocněními s vážnou prognózou. Výzkum v této oblasti nyní velmi intenzivně pokračuje.
Přednáška přiblíží využití psychedelik v léčbě existenciální tísně a psychických potíží, které prožívají nemocní v pokročilých stádiích onkologických onemocnění a v dalších život ohrožujících stavech.

Více info | vstupenky

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty