Aktuality

Projekt Parafilik nově nabízí možnost krizové intervence a terapeutických služeb

Za jeden z nejvíce alarmujících dopadů pandemie COVID-19 v oblasti sexuality je považován nárůst sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v on-line prostředí. Tým projektu Parafilik, který působí v Národním ústavu duševního zdraví, se proto rozhodl na současnou situaci reagovat dočasnou nabídkou telefonických a on-line intervencí pro lidi s problematickým sexuálním nastavením a jejich blízké, kteří se ocitli ve stavu akutní krize a uvítali by podporu při zvládání své sexuality. Ke stejnému datu, 1. 12. 2020, projekt spouští také možnost kontaktních poradensko-terapeutických služeb pro lidi s parafilní preferencí a jejich blízké.

Tisková zpráva

www.parafilik.cz

 

Přihlašování do programu:
9:00–11:30 hodin (pracovní dny) na čísle +420 777 485 445
nebo na e-mailu parafilik@nudz.cz


Krizová intervence pro osoby s parafiliemi a jejich blízké:
12:30–15:30 hodin (pracovní dny) na čísle +420 703 305 317

 

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty