Aktuality

Smutná zpráva

V pátek 20. března zemřel prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., někdejší ministr školství, který v osmdesátých letech pracoval v Psychiatrickém centru Praha v oddělení aplikované matematiky, kde spolu se svými kolegy usiloval o vytvoření programu modelujícího predikci průběhu určitého typu psychotických onemocnění, řešil problém vytvoření kardinální stupnice vhodné k měření vnitřních stavů či rozvoj matematických metod analýzy biologických signálů a reprezentace psychiatrických dat na počítačích. Petr Vopěnka před Listopadem přednášel na tzv. Katětovských seminářích o matematických problémech psychologie a přírodních věd na bytových seminářích u Havlů na Rašínově nábřeží a patřil spolu s Jiřím Fialou, Zdeňkem Neubauerem, Radimem Paloušem a dalšími do filozofického a duchovního okruhu Václava Havla. K jeho základním dílům patří mj. Rozpravy s geometrií.

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty