Aktuality

Spolupracujeme na projektu Mindset: Jaké jsou postoje studentů středních zdravotnických škol k duševnímu onemocnění?

Projekt Mindset je zaměřen na změnu postojů k lidem s duševním onemocněním u cílové skupiny, jež zásadním způsobem ovlivní kvalitu života lidí s duševním onemocněním – na studenty středních zdravotnických škol. V České republice nebyly dosud postoje studentů zdravotnických škol zmapovány. Projekt Mindset nejen tyto postoje zmapuje, ale cílí především na ověření efektivity různých typů intervencí, jež by se pak daly v praxi použít na zdravotnických i dalších středních školách. Intervence pomohou snížit stigma a tím i míru diskriminace lidí s dušením onemocněním. Více >

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty