Aktuality

Transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v léčbě bipolární deprese

Hledáme pacienty léčené pro bipolární poruchu, kteří jsou aktuálně v depresivní epizodě (MADRS skóre ≥20) a jejich stávající léčba stabilizátory nálady není úspěšná či dostatečná. Pacienti by měli být ve věku 18 až 65 let a současně by neměli trpět jinou psychiatrickou poruchou, pro kterou by byli v uplynulých šesti měsících léčeni.

Více informací o studii

Další studie, kterých se můžete zúčastnit

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty