Aktuality

Vydali jsme Krátkou neuropsychologickou baterii (KNB)

Rádi bychom vám představili Krátkou neuropsychologickou baterii (KNB), která vznikla v týmu doc. Marka Preisse. Baterie je konstruována tak, aby ji bylo možné použít jak u kognitivně zdravých osob, tak i u pacientů s poměrně výrazným deficitem. Bližší popis naleznete níže. Myslíme si, že metoda tohoto typu u nás dosud chyběla.

Rozhodli jsme se dát ji k dispozici zdarma, prosíme jen o vyplnění základních údajů o uživateli. Po odeslání formuláře Vám bude KNB poskytnuta ke stažení (manuál, podnětové materiály, záznamové archy a tabulka pro automatické vyhodnocení).

 

 

Anotace

Krátká neuropsychologická baterie (KNB) je metoda na pomezí screeningového a komplexního neuropsychologického vyšetření. Měří základní kognitivní domény a umožňuje zkonstruovat kognitivní profil vyšetřované osoby v kratším čase oproti běžnému neuropsychologickému vyšetření. Metoda poskytuje 4 paralelní verze, a je tak vhodná pro opakované vyšetření. Test tvoří 12 základních a 5 volitelných subtestů, které pokrývají jednotlivé kognitivní domény. Součástí manuálu je popis jednotlivých subtestů a návod na jejich administraci, postup standardizace a psychometrické vlastnosti subtestů a celé baterie, populační normy a návod na výpočet doménových skórů a celkového skóru, poznámky k interpretaci výsledků a kompletní materiály pro administraci. Zároveň je k dispozici tabulka pro automatický převod hrubých skórů na standardní. Metoda je vhodná pro klinické i výzkumné využití a je dostupná zdarma s cílem podpořit kvalitu klinického hodnocení kognitivních funkcí v České republice.

Z recenze

„Obsahová stránka testu je na vysoce nadprůměrné úrovni, zejména kladně hodnotím robustní a dobře definovaný normativní soubor osob pokrývající široké věkové pásmo i dostatečný počet dat pro starší věk (18-80 let). Kvalita zpracování je v českém prostředí ojedinělá, zejména s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o komerčně vydávaný test. Při srovnání s produkty dostupnými v ČR lze hodnotit KNB jako test vysoce převyšující běžný průměr v ČR nastavený komerčními produkty svou úrovní zpracování a zejména jedinečnými a dobře definovanými vlastními lokálními daty.“ (T. Nikolai)

 

Citace práce

Straková, E., Věchetová, G., Dvořáková, Z., Orlíková, H., Preiss, M. (2020). Krátká neuropsychologická baterie (KNB): Manuál (1. vyd.). Národní ústav duševního zdraví. ISBN 978-80-87142-39-4.

 

Odkaz na metodu

 

 

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty