Celoživotní vzdělávání

NUDZ disponuje špičkovým materiálně technickým vybavením a poskytuje všem zaměstnancům maximální zázemí pro jejich profesní a osobní rozvoj. Podporujeme zaměstnance na všech úrovních jejich profesní dráhy a motivujeme je k dalšímu sebevzdělávání. Snažíme se jim nabídnout vzdělávání v oblastech, které přispějí k rozvoji v jejich odbornosti a/nebo na jejich aktuální pracovní pozici. V roce 2016 jsme zavedli členění vzdělávacích akcí podle zaměření a cílové skupiny do čtyř kategorií: 

  • celoústavní semináře určené pro všechny zaměstnance i odbornou veřejnost
  • semináře výzkumných programů s užším zaměřením na výzkumná témata 
  • outbreeding semináře zaměřené na předávání informací mezi výzkumnými programy
  • další akce jako semináře pracovních skupin, journal kluby apod.  

Výzkumníky dále podporujeme v aktivní účasti na vědeckých konferencích a kongresech. Řadě pracovníků jsme umožnili absolvovat jak dlouhodobé stáže, tak i krátkodobé studijní pobyty v zahraničí.

 

Celoústavní semináře 2020–20192018–2016

Semináře Centra pokročilých studií NUDZ v psychiatrii a psychofarmakologii 2015–2013

 

 

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty