Postgraduální studium

Školitelé

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., UK, Přírodovědecká fakulta – fyziologie živočichů

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

Ing. Kamila Dvořáková, Ph.D., UK, 1. LF – adiktologie

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., UK, Přírodovědecká fakulta – teoretická a evoluční biologie

doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D., UK, Přírodovědecká fakulta – zoologie, teoretická a evoluční
biologie

PhDr. Hana Georgi, Ph.D., UK Filozofická fakulta – klinická psycholoogie

MUDr. Michal Goetz, Ph.D., UK, 1. LF – lékařská psychologie a psychopatologie

prof. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D., UK, Přírodovědecká fakulta – teoretická a evoluční biologie

Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., ČVUT, Fakulta elektrotechnická – elektrotechnika a informatika

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., UK, 3. LF – neurovědy

RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D., UK, Přírodovědecká fakulta – fyziologie živočichů

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., UK, Fakulta humanitních studií – obecná antropologie

doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D., UK, Přírodovědecká fakulta – obecná antropologie

PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství – biomedicína

Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

Ing. Martin Kuchař, Ph.D., VŠCHT – organická chemie

RNDr. Eva Landová, Ph.D., UK, Přírodovědecká fakulta – zoologie

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D., UK, Fakulta humanitních studií – obecná antropologie

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., UK, 3. LF – Neurovědy

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., UK, 1. LF – adiktologie

PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., UK, 1. LF – lékařská psychologie

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

Prof. Saak Victor Ovsepian, M.D., Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

RNDr. Milan Paluš, DrSc., UK, Matematicko-fyzikální fakulta – Meteorologie a klimatologie

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., UK, Pedagogická fakulta – pedagogická psychologie; UK, 3. LF – neurovědy

PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D., UK, Filozofická fakulta UK – klinická psychologie

RNDr. Jan Říčný, CSc., UK, Přírodovědecká fakulta – biologie a patologie buňky

MUDr. Pavla Stopková, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

MUDr. Filip Španiel, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

Ing. Jaroslav Tintěra, CSc., UK, 3. LF – lékařská biofyzika

RNDr. Karel Valeš, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

pplk. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., UK, 1. LF – klinická psychologie a psychopatologie

Mgr. Kamil Vlček, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

prof. MUDr. Petr Weiss, DrSc., Ph.D., UK, 1. LF – klinická psychologie a psychopatologie

doc. MUDr. Petr Zach, CSc., UK, 3. LF – neurovědy

MUDr. Yuliya Zaytseva, Ph.D., UK, 3. LF – neurovědy

 

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty