Pregraduální studium

Aktuální rozvrhy, materiály k výuce, doporučená literatura a další důležité informace k výuce psychiatrie jsou dostupné na webu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Rozvrh letního semestru 2021/2022

 

Sylabus Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie

 

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty