Specializační vzdělávání

NUDZ je akreditovaným pracovištěm pro specializační přípravu pro lékaře v oboru psychiatrie a psychologie v oboru klinická psychologie. Vedle praktické přípravy formou stáží v klinickém úseku jsou součástí vzdělávání i klinické semináře s aktuálními tématy z těchto oborů. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, je za 3. LF UK a Kliniku psychiatrie a klinické psychologie garantem specializačního vzdělávání pro obor psychiatrie a MUDr. Pavla Stopková, Ph.D., pro obor dětská a dorostová psychiatrie. V roce 2016 absolvovalo specializační přípravu na klinice NUDZ 12 lékařů a lékařek a 16 psychologů a psycholožek. 

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., a prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., jsou schválení zkoušející pro atestační zkoušku z oboru psychiatrie a MUDr. Pavla Stopková, Ph.D., pro atestační zkoušku z oboru dětská a dorostová psychiatrie.

Otázky atestace v oboru psychiatrie

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty