Specializační vzdělávání

Informace

Národní ústav duševního zdraví je akreditovaným pracovištěm pro specializační přípravu pro lékaře v oboru psychiatrie a psychology v oboru klinická psychologie.

Předatestační příprava lékařů probíhá jako praxe na odděleních pro psychotické, afektivní a úzkostné poruchy, lékaři též mohou absolvovat praxi na ambulanci či denních stacionářích. Zájemci o klinickou praxi v rámci specializační přípravy se mohou obracet na sekretářku kliniky paní Švecovou (e-mail: olga.svecova@nudz.cz). Grantem specializační přípravy pro lékaře je primář kliniky doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.    

Předatestační příprava psychologů je organizována formou kazuistických seminářů 1x za 14 dní a dále supervizí klinické práce na odděleních Klinického centra NUDZ. Bližší informace o zařazování do předatestační přípravy lze získat u vedoucího psychologa (doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., e-mail: marek.preiss@nudz.cz; tel. 283 088 222).  
 

Akreditace pro obor specializačního vzdělávání

Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie

Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie

Psychiatrie

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty