VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku – Spolupracujeme

Austrálie
Melbourne Neuropsychiatry Centre: The University of Melbourne, Prof. Christos Pantelis: What can we learn from the brain’s ‘action’ systems in psychiatric disorders?

Alžírsko
Institut Pasteur d'Algérie, Naouel Eddaikra: studium lidských preferencí – vzájemná spolupráce, zahraniční expert projektu

Arménie
Russian-Armenian University in Yerevan: studium emocí a fobií vyvolaných zvířaty – vzájemná spolupráce, zahraniční expert projektu

Azerbajdžán
Baku State University, Akif Guliyev: studium emocí a fobií vyvolaných zvířaty – vzájemná spolupráce, zahraniční expert projektu

Francie
The ENIGMA Consortium, Theo van Erp – USA, Josselin Houenou – Francie: The ENIGMA Network sdružuje výzkumné pracovníky zobrazovací genomiky založené na snímání mozku a genetických údajích s cílem pochopit strukturu mozku, jeho fungování a nemoci

Nizozemí
Utrecht Medical Centre, Utrecht, Prof. Iris Sommer: QPE – nový dotazník pro screening halucinací, část grantu AZV č. 17-3083

Itálie
Università di Milano, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Prof. Paolo Brambilla: To define brain structural markers identifying First Episode Psychosis (FEP) employing automatic methods of classification. To create a large European multi-centric consortium sharing data and novel findings

Kamerun
Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development, Stefan Marel: etnozoologický výzkum – vzájemná spolupráce, zahraniční expert projektu

Německo
Institute of Medical Psychology, Ludwig Maimillian Universtity, Munich, Prof. Ernst Poeppel: Neural correlates of social interactions
Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health (IGPP), Freiburg, Prof. Mark Wittman: Time perspection and psychotic eperiences
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Prof. Christoph Correll: Projekt prevence relapsu schizofrenie Friedrich Schiller University Jena, Katja Franke, PhD: Brainage u schizofrenie a bipolární poruchy

Nizozemsko
Utrecht Medical Centre, Utrecht, Prof. Iris Sommer: QPE - new guestionnaire for screening of hallucinations part of AZV grant grant number AZV 17-30833A

Rusko
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Scineces: Semantic categorization of the verbal cues in schizophrenia: linking EEG evoked oscillatory activity and genetic factors – The project is aimed to identify the neurophysiological underpinnings of visual perception of the meaningful and meaningless verbal information in its association with genetic factors in patients with first episode of psychosis, etc.

Somálsko
Amoud University of Borama: studium emocí a fobií vyvolaných zvířaty – vzájemná spolupráce, zahraniční expert projektu

Velká Británie
Institute of Neurology Department of Molecular Neuroscience, University College London, UK, Dr Michael Zhandi: Cognitive deficits in Anti-MNDA encephalitis

USA
Sophia University, Los Angeles, Prof. Aaron Mishara: Development of the questionnaire for self-distrubances. Self-disturbances questionnaire.
part of AZV grant grant number AZV 17-30833A
University of Utah, Prof. Brian Kirkpatrick: Program deficitní a nedeficitní schizofrenie
The ENIGMA Consortium, Theo van Erp – USA, Josselin Houenou – Francie: The ENIGMA Network brings together researchers in imaging genomics to understand brain structure, function, and disease, based on brain imaging and genetic data

 

 

 

 

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty