Aktuálně řešené granty a projekty

Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanismů, cyklu spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci paměti (20-25349S)
Řešitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 12 029 000 Kč

Anotace:…………

 

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně (prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2021
Rozpočet celkem: 7 240 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 811 000 Kč

Anotace:…………

 

 

 

Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčbě (NU21-04-00307)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 12 699 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 223 000 Kč

Anotace:…………

 

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.)
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2021
Rozpočet celkem: 13 553 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 163 000 Kč

Anotace:…………

 

IGA MZČR

Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG a fMRI (NT13897)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2012 — 31.12.2015
Rozpočet NUDZ: 7 708 000 Kč

klinické hodnocení EudraCT 2012-004579-37 (není ukončeno)

Anotace:…………

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty