CV psychedelik

Vedoucí
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Kontakt
Tereza Mrňáková / Eva Césarová (koordinátorka / pro média)
telefon:(+420) 283 088 443, ( +42) 077 748 544 7
e-mail:info.psycentre@nudz.cz / eva.cesarova@gmail.com


Profil

Centrum se primárně věnuje výzkumu neurobiologie účinku a terapeutického využití psychedelik a dalších psychoaktivních látek. Výzkumné aktivity centra sdružují preklinický a klinický tým v jeden celek s cílem pokrýt problematiku psychedelik od molekulární úrovně, analytických metod, experimentů s tkáňovými kulturami, behaviorálních experimentů na zvířatech, neurozobrazovacích přístupů až po klasická klinická hodnocení s jasným terapeutickým zaměřením. V preklinických experimentech je kladen velký důraz na translační validitu dat. Kromě studia psychedelik jako takových se v centru zabýváme i studiem fenoménu nových psychoaktivních substancí (NPS) a kanabinoidů. V preklinických experimentech jsou aktuálně řešeny zejména témata neuroplasticity jako podkladu antidepresivních účinků psychedelik, elektrofyziologické koreláty účinků psychedelik a studia akutních účinků a toxicity NPS. V klinických experimentech dokončujeme klinické hodnocení studující účinky a jejich neurobiologii po podání psilocybinu u zdravých dobrovolníků a aktuálně realizujeme klinické hodnocení srovnávající antidepresivní účinek psilocybinu s ketaminem u pacientů s depresí rezistentní k léčbě. Kliničtí pracovníci centra se také aktivně podílí na řešení kontrahovaného výzkumu s psychedeliky. Výzkumný tým je úzce napojen na další výzkumná centra/programy v NUDZ, zejména s Klinickým výzkumným programem, Centrem pokročilých studií mozku a vědomí a Preklinickým výzkumným programem. Centrum úzce spolupracuje s Laboratoří forenzní analýzy biologicky aktivních látek (BAFA) na VŠCHT a má také navázánu spolupráci s řadou zahraniční pracovišť, např. University of Maastricht, Neurobiology Research Unit v Kodani, University of Lisbon, v Portugalsku a řadě dalších partnerů. Výzkumné aktivity centra jsou mimo klasické grantové projekty podporovány i skrze nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES (www.psyres.eu).

Aktuálně řešené klíčové projekty:

  • PSIKET_001CZE / Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčbě (projekt AZV č. NU21-04-00307, klinické hodnocení EudraCT 2018-004480-31) www.psiket.cz
  • Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanismů, cyklu spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci paměti (projekt GAČR č. 20-25349S)
  • Elektromagnetické modely zvířecích mozků (Projekt GAČR - 18-16218S)
  • Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG a fMRI (klinické hodnocení EudraCT 2012-004579-37)

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty