CV spánku a chronobiologie - Publikace

Vybrané publikace

BENDOVÁ, Z., PAČESOVÁ, D., NOVOTNÝ, J. The day‐night differences in ERK1/2, GSK3β activity and c‐Fos levels in the brain, and the responsiveness of various brain structures to morphine. Journal of Comparative Neurology. 2020, 528(14), 2471-2495. ISSN 0021-9967. DOI: 10.1002/cne.24906. IF 3.215.

BUŠKOVÁ, J., MILETÍNOVÁ, E., KLIKOVÁ, M., BAREŠ, M., NOVÁK, T., KOSOVÁ, J., STOPKOVÁ, P., KOPŘIVOVÁ, J. Associated factors of REM sleep without atonia in younger (≤ 50 years) hospitalized psychiatric patients. BMC Psychiatry. 2020, 20(1), "Article Number: 482". ISSN 1471-244X. DOI: 10.1186/s12888-020-02879-4. IF 3.630.

FÁRKOVÁ, E., NOVÁK, JM., MANKOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, J. Comparison of Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) and Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) Czech version. Chronobiology International. 2020, 37(11), 1591-1598. ISSN 0742-0528. DOI: 10.1080/07420528.2020.1787426. IF 2.877.

JANKŮ, K., ŠMOTEK, M., FÁRKOVÁ, E., KOPŘIVOVÁ, J. Subjective-objective sleep discrepancy in patients with insomnia during and after cognitive behavioural therapy: An actigraphy study. Journal of Sleep Research. 2020, 29(4), "Article number e13064". ISSN 0962-1105. DOI: 10.1111/jsr.13064. IF 3.981.

JANKŮ, K., ŠMOTEK, M., FÁRKOVÁ, E., KOPŘIVOVÁ, J. Block the light and sleep well: Evening blue light filtration as a part of cognitive behavioral therapy for insomnia. Chronobiology International. 2020, 37(2), 248-259. ISSN 0742-0528. DOI: 10.1080/07420528.2019.1692859. IF 2.877.

KLIKOVÁ, M., SHARPLESS, BA., BUŠKOVÁ, J. Could sleep paralysis be pleasant?. Journal of Sleep Research. 2021, 30(3), "e13154". ISSN 0962-1105. DOI: 10.1111/jsr.13154. IF 3.981.

BUŠKOVÁ, J., PEŘINOVÁ, P., MILETÍNOVÁ, E., DUŠEK, P., RŮŽIČKA, E., ŠONKA, K., KEMLINK, D. Validation of the REM sleep behavior disorder screening questionnaire in the Czech population. BMC Neurology. 2019, 19(1), "Article Number: 110". ISSN 1471-2377. DOI: 10.1186/s12883-019-1340-4. IF 2.356.

PIORECKÝ, M., KOUDELKA, V., ŠTROBL, J., BRUNOVSKÝ, M., KRAJČA, V. Artifacts in simultaneous hdEEG/fMRI imaging: a nonlinear dimensionality reduction approach. Sensors. 2019, 19(20), "Article Number: 4454". ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19204454. IF 3.275.

SAIFUTDINOVA, E., CONGEDO, M., URBACZKA DUDYSOVÁ, D., LHOTSKÁ, L., KOPŘIVOVÁ, J., GERLA, V. An unsupervised multichannel artifact detection method for sleep EEG based on Riemannian geometry. Sensors. 2019, 19(3), "Article Number: 602". ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19030602. IF 3.275.

ŠMOTEK, M., VLČEK, P., SAIFUTDINOVA, E., KOPŘIVOVÁ, J. Objective and Subjective Characteristics of Vigilance under Different Narrow-Bandwidth Light Conditions: Do Shorter Wavelengths Have an Alertness-Enhancing Effect?. Neuropsychobiology. 2019, 2018/2019(78), 238-248. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000502962. IF 1.694.

MORAVCOVÁ, S., PAČESOVÁ, D., MELKES, B., KYCLEROVÁ, H., SPIŠSKÁ, V., NOVOTNÝ, J., BENDOVÁ, Z. The day/night difference in the circadian clock's response to acute lipopolysaccharide and the rhythmic Stat3 expression in the rat suprachiasmatic nucleus. PLoS One. 2018, 13(9), "e0199405". ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0199405. IF 2.776.

WEISSOVÁ, K., ŠKRABALOVÁ, J., SKÁLOVÁ, K., ČERVENÁ, K., BENDOVÁ, Z., MILETÍNOVÁ, E., KOPŘIVOVÁ, J., ŠONKA, K., URBACZKA DUDYSOVÁ, D., BARTOŠ, A., BUŠKOVÁ, J. Circadian rhythms of melatonin and peripheral clock gene expression in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep Medicine. 2018, 52(December), 1-6. ISSN 1389-9457. DOI: 10.1016/j.sleep.2018.07.019. IF 3.360.

LIŠKOVÁ, M., JANEČKOVÁ, D., KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, L., MLADÁ, K., BUŠKOVÁ, J. The occurrence and predictive factors of sleep paralysis in university students. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016, 12(November), 2957-2962. ISSN 1178-2021. DOI: 10.2147/NDT.S115629. IF 1.867.

WEISSOVÁ, K., BARTOŠ, A., SLÁDEK, M., NOVÁKOVÁ, M., SUMOVÁ, A. Moderate changes in the circadian system of Alzheimer's disease patients detected in their home environment. PLoS One. 2016, 11(1), "e0146200". ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0146200. IF 3.057.


Databáze všech publikací NUDZ  


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty