CV VR v duševním zdraví a neurovědách

Vedoucí
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Kontakt
Taťána Poláčková (koordinátorka)
e-mail:tatana.polackova@nudz.cz


Profil

Hlavním cílem centra je uplatnění technologie virtuální reality (VR) v komplexní péči o duševní zdraví, ve vzdělávání a výzkumu v oblasti psychiatrie a neurověd. Hlavním posláním centra je péče o duševní zdraví a s tím související vývoj a testování inovativních VR metod, které by bylo možné uplatnit v oblasti diagnostiky a terapie neuropsychiatrických onemocnění (zejména úzkostných poruch, obsedantně-kompulzivní poruchy atd.) a rehabilitaci kognitivního deficitu (zejména u neurodegenerativních onemocnění a schizofrenie). Mezi další činnosti centra patří také vzdělávání v oblasti duševního zdraví a duševních onemocnění s využitím VR metod, které zahrnuje nejen vzdělávání zdravotnických pracovníků (psychologů a psychiatrů) ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, ale také vzdělávání odborné a laické veřejnosti.

Výzkumná činnost centra se orientuje na využití VR technologie v základním a aplikovaném neurovědném a psychologickém výzkumu, zejména v oblasti pochopení kognitivních procesů (prostorová orientace, paměť) a související činnosti mozku, či projevů duševních onemocnění. S ohledem na interdisciplinární zaměření je náš tým složen z psychologů, psychiatrů, neurovědců a samozřejmě i VR vývojářů a programátorů.  Tým centra úzce spolupracuje nejen s dalšími výzkumnými organizacemi a univerzitami v ČR i v zahraničí, ale také se soukromou sférou.

VR centrum tvoří sekce odpovídající jednotlivým druhům činností, tj. klinická sekce (VR klinika), výuková sekce (VR učebna) a výzkumná sekce (VR laboratoř).

 


 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty