CV VR v duševním zdraví a neurovědách - Publikace

Vybrané publikace

TIŠANSKÁ, L., KOŽENÝ, J., CSÉMY, L. Parametry Krátkého symptomatického inventáře BSI-18 u českého reprezentativního souboru. Československá psychologie. 2020, 64(1), 34-48. ISSN 0009-062X. IF 0.471.

KOŽENÝ, J., TIŠANSKÁ, L., BEDNAŘÍK, J., HÖSCHL, C. A Rasch Analysis of the Q-LES-Q-SF questionnaire in a cohort of patients with neuropathic pain. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, 82(1), 60-67. ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn201960. IF 0.377.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., NECHANSKÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., CSÉMY, L. Alcohol use and its consequences in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2019, 27(Supplement: S), "S15"-"S28". ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a5728. IF 0.653.

KÁŽMÉR, L., CSÉMY, L. Changing trends in adolescent alcohol use among Czech school-aged children from 1994 to 2014. Journal of Public Health Research. 2019, 8(1), 26-32. ISSN 2279-9036. DOI: 10.4081/jphr.2019.1493.

CHOMYNOVÁ, P., KÁŽMÉR, L. Leisure-time socializing with peers as a mediator of recent decline in alcohol Use in Czech adolescents. Journal of Substance Use. 2019, 24(6), 630-637. ISSN 1465-9891. DOI: 10.1080/14659891.2019.1640304. IF 0.723.

FORMÁNEK, T., KÅGSTRÖM, A., ČERMÁKOVÁ, P., CSÉMY, L., MLADÁ, K., WINKLER, P. Prevalence of mental disorders and associated disability: Results from the cross-sectional CZEch mental health Study (CZEMS). European Psychiatry. 2019, 60(August), 1-6. ISSN 0924-9338. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2019.05.001. IF 4.464.

ŠPOLC, M.MRAVČÍK, V.DRBOHLAVOVÁ, B.CHOMYNOVÁ, P. Problem gambling among Czech adolescents: an exploration of relationship to early initiation of tobacco smoking. Journal of Behavioral Addictions. 2019, 8(1), 114-122. ISSN 2062-5871. DOI: 10.1556/2006.8.2019.04. IF 5.143.

KÁŽMÉR, L., CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L. What affects what? Perceived cannabis availability and its use among Czech urban youth - a multilevel sociogeographic analysis. SAGE Open. 2019, 9(2), "Art. Num.: 2158244019846696". ISSN 2158-2440. DOI: 10.1177/2158244019846696. IF 0.715.

TIŠANSKÁ, L., KOŽENÝ, J. Šikana mezi adolescenty v nápravném zařízení: vztah k obecné agresivitě. Československá psychologie. 2019, 63(2), 129-135. ISSN 0009-062X. IF 0.478.

PRAJSOVÁ, J., CHOMYNOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, Z., PŘÍHODOVÁ, K., CSÉMY, L. Analýza projevů suicidálního chování u českých adolescentů: rizikové faktory pro suicidální myšlenky, plány a pokusy. Československá psychologie. 2018, 62(1), 16-31. ISSN 0009-062X. IF 0.333.

TIŠANSKÁ, L., KOŽENÝ, J. Bussův-Perryho dotazník obecné agresivity (BPAQ-SF): Národní normy českých adolescentů. Československá psychologie. 2018, 62(1), 47-58. ISSN 0009-062X. IF 0.333.

KNIGHT, JR., KUZUBOVA, K., CSÉMY, L., SHERRITT, L., COPELAS, S., HARRIS, SK. Computer-facilitated screening and brief advice to reduce adolescents' heavy episodic drinking: a study in two countries. Journal of Adolescent Health. 2018, 62(1), 118-120. ISSN 1054-139X. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2017.08.013. IF 3.957.

STONE, J., FRASER, H., LIM, AG., WALKER, JG., WARD, Z., MACGREGOR, L., TRICKEY, A., ABBOTT, S., STRATHDEE, SA., ABRAMOVITZ, D., MAHER, L., IVERSEN, J., BRUNEAU, J., ZANG, G., GARFEIN, RS., YEN, Y., AZIM, T., MEHTA, SH., MILLOY, M., HELLARD, ME., SACKS-DAVIS, R., DIETZE, PM., AITKEN, C., ALADASHVILI, M., TSERTSVADZE, T., MRAVČÍK, V., ALARY, M., ROY, E., SMYRNOV, P., SAZONOVA, Y., YOUNG, AM., HAVENS, JR., HOPE, VD., DESAI, M., HEINSBROEK, E., HUTCHINSON, SJ., PALMATEER, NE., MCAULEY, A., PLATT, L., MARTIN, NK., ALTICE, FL., HICKMAN, M., VICKERMAN, P. Incarceration history and risk of HIV and hepatitis C virus acquisition among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infectious Diseases. 2018, 18(12), 1397-1409. ISSN 1473-3099. DOI: 10.1016/S1473-3099(18)30469-9. IF 27.516.

NORDT, C., WIESSING, L., KUIJPERS, W., WISSELINK, J., ESPELT, A., BRUGAL, MT., MRAVČÍK, V., NECHANSKÁ, B., SEIFRITZ, E., HERDENER, M. Long-term opioid agonist treatment participation after first treatment entry is similar across 4 European regions but lower in non-nationals. European Addiction Research. 2018, 24(4), 173-183. ISSN 1022-6877. DOI: 10.1159/000490529. IF 1.957.

FRASER, H., MARTIN, NK., BRUMMER-KORVENKONTIO, H., CARRIERI, P., DALGARD, O., DILLON, J., GOLDBERG, D., HUTCHINSON, S., JAUFFRET-ROUSTIDE, M., KÅBERG, M., MATSER, AA., MATIČIČ, M., MIDGARD, H., MRAVČÍK, V., ØVREHUS, A., PRINS, M., REIMER, J., ROBAEYS, G., SCHULTE, B., VAN SANTEN, DK., ZIMMERMANN, R., VICKERMAN, P., HICKMAN, M. Model projections on the impact of HCV treatment in the prevention of HCV transmission among people who inject drugs in Europe. Journal of Hepatology. 2018, 68(3), 402-411. ISSN 0168-8278. DOI: 10.1016/j.jhep.2017.10.010. IF 18.946.

MOLINARO, S., BENEDETTI, E., SCALESE, M., BASTIANI, L., FORTUNATO, L., CERRAI, S., CANALE, N., CHOMYNOVÁ, P., ELEKES, Z., FEIJÃO, F., FOTIOU, A., KOKKEVI, A., KRAUS, L., RUPŠIENĖ, L., MONSHOUWER, K., NOCIAR, A., STRIZEK, J., LAZAR, TU. Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors throughout 33 European countries: First results from the 2015 ESPAD study. Addiction. 2018, 113(10), 1862-1873. ISSN 0965-2140. DOI: 10.1111/add.14275. IF 6.851.

KNIGHT, JR., CSÉMY, L., SHERRITT, L., STAROSTOVA, O., VAN HOOK, S., BACIC, J., FINLAY, C., TAUBER, J., BROOKS, T., KOSSACK, R., KULIG, JW., SHAW, J., HARRIS, SK. Screening and brief advice to reduce adolescents' risk of riding with substance-using drivers. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2018, 79(4), 611-616. ISSN 1937-1888. DOI: 10.15288/jsad.2018.79.611. IF 2.584.

CSÉMY, L., SOVINOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, Z. Socioeconomic and gender inequalities in smoking. Findings from the Czech National Tobacco Surveys 2012-2015. Central European Journal of Public Health. 2018, 26(1), 28-33. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a4923. IF 0.636.

ČERVENÝ, J., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V., VAN OURS, JC. Cannabis decriminalization and the age of onset of cannabis use. International Journal of Drug Policy. 2017, 43(May), 122-129. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.014.

MRAVČÍK, V., PITOŇÁK, M., HEJZÁK, R., JANÍKOVÁ, B., PROCHÁZKA, I. HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. Eurosurveillance. 2017, 22(48), "Article Number:17-00079". ISSN 1560-7917. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.48.17-00079. IF 7.127.


Databáze všech publikací NUDZ  


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty