Aktuálně řešené projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

 

Grantová agentura ČR

Charakterizace stavového repertoáru a dynamiky spontánní mozkové aktivity (21-32608S)
Řešitel: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 1.4.2021–1.3.2024
Rozpočet celkem: 11 368 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 833 000 Kč

Struktury synchronizace v mnohorozměrných neurálních signálech: strojové učení a predikce (21-14727K)
Řešitel: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Hlavní příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2021–31.03.2024
Rozpočet celkem: 9 620 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 086 000 Kč
Anotace: Koncept synchronizace nelineárních dynamických systémů bude základem pro vývoj matematických metod a počítačových algoritmů určených k detekci a charakterizaci interakcí a závislostí v mnohorozměrných nelineárních časových řadách. Směrové vazby a kauzální vztahy budou kvantifikovány nástroji teorie informace. Vyvíjené metody budou přizpůsobeny specifickým vlastnostem skalpového elektroencefalogramu (EEG), zvláštní pozornost bude věnována mezifrekvenčním interakcím. Celková struktura synchronizace EEG signálů odrážející funkční integraci, jak v rámci různých časových a prostorových škál, tak i mezi škálami, bude klasifikována metodami strojového učení a použita k popisu stavů mozku a jejich změn způsobených duševními poruchami. Synchronizace a její změny v EEG depresivních pacientů budou testovány jako prediktory terapeutické úspěšnosti antidepresiv. Vyvinuté metody budou využitelné nejen v analýze elektrofyziologických signálů v neurologii a psychiatrii, ale obecně v analýze složitých vícerozměrných signálů odrážejících nelineární interakce v různých časových a prostorových škálách.

Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy (21-31490S)
Řešitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2021–1.6.2024
Rozpočet NUDZ: 6 550 000 Kč

Struktury synchronizace v mnohorozměrných neurálních signálech: strojové učení a predikce (21-14727K)
Řešitel: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Hlavní příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2021–31.03.2024
Rozpočet celkem: 9 620 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 086 000 Kč

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2021
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení:1.1.2018–30.6.2021
Rozpočet NUDZ: 4 503 000 Kč

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2021
Rozpočet NUDZ: 2 871 000 Kč

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně (prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2021
Rozpočet celkem: 7 240 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 811 000 Kč

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 955 000 Kč

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 8 690 000 Kč

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 282 000 Kč

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S)
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 482 000 Kč

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 3 414 000 Kč

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 640 000 Kč

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy
(19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 8 872 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 973 000 Kč

Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) (20-24782S)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 7 731 000 Kč

Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanismů, cyklu spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci paměti (20-25349S)
Řešitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 12 029 000 Kč

Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy (20-13458S)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 6 740 000 Kč

Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulace (20-12047S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Ústav experimentální medicíny AV ČR (Mgr. Martin Horák Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet celkem: 14 980 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 996 000 Kč

Vztah kognice ke kognitivní a mozkové rezervě u prvních epizod onemocnění schizofrenního spektra: prospektivní studie (21-03615S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2023
Rozpočet NUDZ: 7 054 000 Kč

  

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 

Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčbě (NU21-04-00307)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 12 699 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 223 000 Kč

Nový model schizofrenie založený na druhu Gnathonemus petersii obohaceném o hodnocení elektrokomunikace a sociálního chování (NU21-04-00405)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 9 713 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 156 000 Kč

Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických dat (NU21-08-00432)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 13 897 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 481 000 Kč

Souběh výskytu zánětlivých revmatických a psychiatrických onemocnění: epidemiologie, identifikace rizikových skupin a ekonomických nákladů (NU21-09-00297)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: Revmatologický ústav
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 12 790 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 331 000 Kč

Sociosexuální deficity u pacientů s první epizodou psychózy a v časných fázích schizofrenie: vliv na vývoj nemoci a strategie sexuální remediace (NU21J-04-00024)
Řešitel: Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet NUDZ: 6 901 000 Kč

Účinnost distanční peer podpory v prevenci poporodní deprese: randomizovaná kontrolovaná studie (NU21J-09-00064)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet NUDZ: 5 845 000 Kč

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.)
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2021
Rozpočet celkem: 13 553 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 163 000 Kč

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Michal Goetz, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2021
Rozpočet celkem: 8 157 000Kč
Rozpočet NUDZ: 3 501 000 Kč

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 10 078 000 Kč

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy (NV18-07-00272)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 9 433 000 Kč

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.); Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.); Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč

Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu
(NU20-04-00147)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 13 941 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 092 000

Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinu (NU20-04-00389)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Endokrinologický ústav, Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 18 949 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 358 000 Kč

Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie - prospektivní studie (NU20-04-00393)  
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 11 774 000 Kč

Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektiva (NU20J-04-00022)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Masarykova univerzita
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 11 277 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 885 000 Kč

Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy choroby (NU20-08-00296)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Spolupříjemci: NUDZ, Ústav experimentální medicíny AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 16 691 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 701 000 Kč

Střevní mikrobiom a autoimunitní mechanismy u pacientů s centrální hypersomnií (NU20-04-00088)
Řešitel: MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Hlavní příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Spolupříjemci: NUDZ, Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 13 999 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 807 000 Kč
 

 

Technologická agentura ČR

 

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (TL01000309) 
Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s. r. o.
Doba řešení: 1.3.2018–31.12.2021
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (Školní úspěšnost) (TL02000561)
Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s. r. o.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 624 895 Kč

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (Psychedelika v ČR) (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 27.3.2019–28.2.2021
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech) (TP01010062)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 14 970 000 Kč

Podprojekty
Kompaktní systém pro měření autonomní regulace senzorického systému
Řešitel: Mgr. Přemysl Vlček, Ph.D.
Doba řešení: 1.9.2020–31.8.2022
Rozpočet: 1 696 000 Kč
Víceúčelové zařízení pro synchronizaci událostí pro výzkum EEG a aplikaci rozhraní počítačového mozku
Řešitel: Ing. Vlastimil Koudelka, Ph.D.
Doba řešení: 1.8.2020–31.12.2021
Rozpočet: 1 100 000 Kč
BASS Assay: rozvoj, hodnocení a validace krytého oběhu biomarkerového testu typů schizofrenie
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 1.8.2020–30.4.2021
Rozpočet: 2 200 000 Kč
VR House - Expoziční terapie virtuální reality pro obsedantně kompulzivní poruchu
Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Doba řešení: 1.8.2020–30.10.2022
Rozpočet: 1 431 000 Kč
Ověření metody kvantifikace CBD a THC v doplňcích bohatých na CBD
Řešitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Doba řešení: 1.9.2020–30.4.2022
Rozpočet: 1 900 000 Kč
Přenosné pupillometrické diagnostické zařízení
Řešitel: Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Doba řešení: 1.9.2020–31.8.2022
Rozpočet: 1 352 000 Kč

Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města (TL03000223)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: ČVUT
Doba řešení: 1.4.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 14 069 388 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 627 188 Kč

Alivio-mobilní hra zmírňující příznaky OCD (TL03000637)
Řešitel: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Hlavní příjemce: Pixelfield s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2020–31.3.2022
Rozpočet celkem: 6 481 426 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 827 301 Kč

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality (TL03000050)
Řešitel: Mgr. Eliška Procházková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Leiden University, 3dsense, s.r.o.
Doba řešení: 1.8.2020–31.8.2023
Rozpočet celkem: 13 639 695 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 585 919 Kč

Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19 (TL04000382)
Řešitel: Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Doba řešení: 1.10.2020–30.9.2022
Rozpočet celkem: 3 706 069 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 371 207 Kč

Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu (TL04000197)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.10.2020–30.9.2021
Rozpočet NUDZ: 2 568 083 Kč

Stabilní a mobilní zařízení pro podporu cirkadiánní synchronizace, léčbu a prevenci psychických poruch prostřednictvím fototerapie plnospektrálním světlem (FW02020025)
Řešitel: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Spectrasol, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ; ČVUT (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov)
Doba řešení: 1.7.2020–30.9.2023
Rozpočet celkem: 15 602 098 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 496 873 Kč

Nová biočipová a mikrofluidní diagnostika cirkulujících biomarkerů a farmakogenů u psychiatrických a onkologických onemocnění (FW03010186)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 34 812 947 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 248 265 Kč

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty