Aktuálně řešené granty

OPERAČNÍ PROGRAMY

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–30.4.2021
Rozpočet celkem: 16 140 904 Kč
Projekt si klade za cíl vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), projektu podpořeného z Operačního pogramu OP VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie.

PharmaBrain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR; 3. LF UK; Ústav organické chemie a biochemie, Univerzita Hradec Králové
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Rozpočet celkem: 148 262 697,62 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389,12 Kč
https://www.pharmabrain.cz

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222)
Řešitel: Ing. Tomáš Kopřiva, Alexandr Borovička, DiS.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2022
Rozpočet NUDZ: 45 405 269,83 Kč

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/18_053/0017858)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 3 474 071 Kč

 

  

OP Zaměstnanost

 

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D. 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2017–31.8.2022
Rozpočet NUDZ: 94 956 515,45 Kč
https://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D. 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2018–30.6.2022
Rozpočet NUDZ: 37 319 716,80 Kč
http://vizdom.cz

Provoz Dětské skupiny NEURONEK (CZ.03.1.51/0.0/19_101/0016435)  
Řešitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.6.2020–31.5.2022
Rozpočet NUDZ: 3 285 000 Kč

Parafilik (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2019–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 38 389 181,90 Kč
https://www.parafilik.cz

 

 

Integrovaný regionální OP

Elektronizace procesů v interních IS NUDZ (NUDZ - IROP 23)(CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006456) 
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Ing. Michal Vrána
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.10.2021
Rozpočet NUDZ: 57 182 821 Kč
 

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému
 – DrugsLab (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2018–31.10.2021
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.4.2021
Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč

Využití metod průmyslové biotechnologie pro diferenciální diagnostiku neurologických onemocnění (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015497)
Řešitel: RNDr. Jan Říčný, CSc.
Hlavní příjemce: VIDIA spol. s r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2019–30.6.2022
Rozpočet celkem: 7 889 609 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 510 942,23 Kč

Výzkum a vývoj fototerapeutické masky pro léčbu sezónní afektivní poruchy (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012517)
Řešitel: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Hlavní příjemce: ELON Technologies s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–30.9.2021
Rozpočet celkem: 18 860 156 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 564 886 Kč

 

 

 

 

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty