Semináře

2015Metody behaviorální farmakologie. Hodnocení kognitivních a afektivních funkcí v animálních modelech
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.; PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
15.12.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Ekonomické evaluace
PhDr. Petr Winkler, Národní ústav duševního zdraví
08.12.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Analýza kauzality v fMRI
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
01.12.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Cirkadiánní systém a jeho význam pro fyziologii člověka
RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
10.11.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Neurovascular unit and mental health: insights from epilepsy research
Prof. Paolo Francesco Fabene, University of Verona, Faculty of Medicine
03.11.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Prediktivní zpracování: nové paradigma kognitivních věd?
Ing. O. Havlíček, Graduate School of Systemic Neurosciences/Department of Experimental Psychology Ludwig-Maximilians-Universität München
27.10.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Ekonomické evaluace (přednáška je součástí cyklu Základy epidemiologie a ekonomických evaluací v psychiatrii)
PhDr. Petr Winkler, Národní ústav duševního zdraví
20.10.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Jak hipokampální poziční neurony (place cells) koordinují několik různých současně aktuálních prostorových reprezentací
RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
13.10.2015, 0 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

RCT, systematické rešerše a meta-analýzy (přednáška je součástí cyklu Základy epidemiologie a ekonomických evaluací v psychiatrii)
PhDr. Petr Winkler, Národní ústav duševního zdraví
06.10.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Ekologické, cross-sectional, case-control a kohortové studie (přednáška je součástí cyklu Základy epidemiologie a ekonomických evaluací v psychiatrii)
PhDr. Petr Winkler, Národní ústav duševního zdraví
22.09.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Experimentální EEG v animálních modelech – využití multimodálních přístupů. Translační elektrofyziologie – multikanálové EEG v animálních modelech psychóz, srovnání s humánními daty (dvojpřednáška z cyklu Behaviorální farmakologie)
Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D., MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
01.09.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Pokročilé metodiky kvantitativního EEG
MUDr. Martin Brunovský, PhD., Národní ústav duševního zdraví
16.06.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Lidská práva, etika a duševní zdraví
prof. Genovra Richardson, dr. Gareth S. Owen a další, Národní ústav duševního zdraví
10.06.2015, 10 hod., Národní ústav duševního zdraví
více

Grafové analýzy (přednáška je součástí cyklu Metody analýzy neurozabrazovacích dat)
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
02.06.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

O funkční konektivitě a bludných kořenech (přednáška je součástí cyklu Metody analýzy neurozabrazovacích dat)
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
19.05.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Genetika odpovědi na lithium: o deset let poději
prof. MUDr. Martin Alda, FRCPC, Národní ústav duševního zdraví
12.05.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Pokroky v neurostimulačních metodách: rTMS, tDCS (na sdělení navazuje praktická část s demonstrací rTMS a tDCS, předpokládaný čas 2 hod. celkem)
MUDr. Tomáš Novák, PhD., Národní ústav duševního zdraví
05.05.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

International Course 2015 – Leadership and professional skills in psychiatry and neurology
Norman Sartorius, Cyril Höschl, Pavel Mohr, Národní ústav duševního zdraví
24.04.2015, 9 hod., Národní ústav duševního zdraví
více

Poruchy spánku (přednáška je součástí cyklu Spánková medicína)
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
21.04.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Fyziologie a hodnocení spánku (přednáška je součástí cyklu Spánková medicína)
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
07.04.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

Můj rodič má bipolární poruchu. Onemocním také? Klinické a zobrazovací studie potomků bipolárních pacientů
Doc. MUDr. Tomáš Hájek, PhD., Národní ústav duševního zdraví
17.03.2015, 13 hod., Národní ústav duševního zdraví, velká posluchárna
více

2014Stigma a duševní nemoc
PhDr. Petr Winkler, Mgr. M. Janoušková, prof. L. Bankovská-Motlová a PhDr. L. Csémy, Psychiatrické centrum Praha
22.05.2014, 14 hod., Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 18103, Praha 8, posluchárna na pavilonu 19
více

Community Mental Health
Dr. Mark Agius, Clare College, University of Cambridge
20.04.2014, 14 hod., Národní ústav duševního zdraví

Predikce rizika násilí a sebevraždy u pacientů s psychickou poruchou
MUDr. Michaela Hůlková, The Tamarind Centre Birmingham, Medium Forensic Secure Hospital
30.01.2014, 13 hod., Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8, posluchárna na pavilonu 19
více

2013Brain imaging in pediatric endocrinology: a new frontier for understanding the influence of hormones on emotion and cognition during development
Sven Mueller, PhD., Psychopathology and Affective Neuroscience Lab Ghent University, Belgie
12.12.2013, 14 hod., Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 18103, Praha 8, posluchárna na pavilonu 19
více

Patologické hráčství: epidemiologie, psychiatrická komorbidita a mortalita
MUDr. Viktor Mravčík, PhD., Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
20.11.2013, 14 hod., Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 18103, Praha 8, posluchárna na pavilonu 19
více

Amyloid and Tau Oligomers in Alzheimer
Assoc. Prof. Rakez Kayed, PhD, USA
01.10.2013, 14 hod., Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 18103, Praha 8, posluchárna na pavilonu 19

Pokroky v sexuologii
Mgr. Renáta Androvičová, Psychiatrické centrum Praha, MUDr. Martin Hollý, Psychiatrická léčebna Bohnice, MUDr. Zlatko Pastor, Gynekologická ambulance GONA, Mgr. Kateřina Klapilová, PhD., Fakulta humanitních studií UK, Doc. Mgr. Jan Havlíček, PhD., Přírodovědecká fakulta UK
16.05.2013, 13 hod., Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8, posluchárna na pavilonu 19
více

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty