Specifické výsledky výzkumu

Patent

• Mutlu, O., Valeš, K. New therapeutic uses of peptides of the adipokinetic hormone family. CH EP3446753. 27.02.2019. www stránky

• Chodounská, H., Šťastná, E., Kapras, V., Kohout, L., Borovská, J., Vyklický, L., Valeš, K., Cais, O., Rambousek, L., Stuchlík, A., Valešová, V. Steroide anionic compounds, method of their production, usage and pharmaceutical preparation involving them. IPC: A61K31/57; A61P25/02; A61P25/04; A61P25/08; A61P25/18; A61P25/24; A61P25/28; A61P25/30; A61P35/00; C07J41/00; C07J7/00; C07J41/005; C07J7/002. Česká republika. Patentový spis, EP2435463. 12.10.2016.
patentový spis | espacenet | european patent register

• Chodounská, H., Šťastná, E., Kapras, V., Kohout, L., Borovská, J., Vyklický, L., Valeš, K., Cais, O., Rambousek, L., Stuchlík, A., Valešová, V. Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa, způsob jejich výroby a jejich použití. IPC: C07J 5/00, A61K 31/57, A61P 25/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 303037. 25.01.2012.     patentový spis

• Kasal, A., Buděšínský, M., Mareš, P., Krištofiková, Z. 3alfa-Hydroxy-21ksí,22-oxido-21-homo-5alfa-pregnan-20-on, způsob jeho výroby a jeho použití. CZ 302050. 06.08.2010.     patentový spis

 

Software

• Fajnerová, I., Francová, A. a Programátor Francová, A. OCD Dům. (2022) Info | www stránky zdroje

• Fajnerová, I., Plechatá, A., Hejtmánek, L., Hrdlička, H., Wild, J. VRcity; Virtuální město – série her pro kognitivní trénink seniorů. (2021)     info | www stránky zdroje

• Šebela, A., Nosková E., Kosová, J., Kubrichtová, V., Boháč, O., Žáček, O. Kogito. (2021)
info | www stránky zdroje

• Koudelka, V. ApnoeDetect. (2020)     www stránky zdroje

• Piorecká, V. easys2matlab. (2019)     info | www stránky zdroje

• Georgi, H., Frydrychová, Z., Vlčková, K., Šulc, Z., Kopeček, M. Software KoKa 2.0. (2018)     info 1 info 2

• Šouláková, B., Francová, A., Fajnerová, I., Procházková, L. VR BREATHing. (2018)
info | návod k využití | noSensor.zip funkční vzorek

• Piorecká, V. BRAINBOX. (2017)     info | www stránky zdroje

• Keller, J. Didiff. (2017)     info

• Štěpánková, H., Horáková, K., Šulc, Z., Kresta, M., Kopeček, M. Software KoKa. (2017)     info

• Tesař, M. Frontal alpha asymmetry toolbox. (2016)     info

• Koudelka, V., Tsenov, G. EROs, PLI, & DPLI Analyzer. (2016)     info | anotace | www stránky zdroje

• Piorecká, V. EEGGraphs & EEGAnalysis. (2016)     info | www stránky zdroje

• Rádlová, S., Viktorin, P., Frynta, D. Barvocuc 2.0. (2016)     info

• Bezdíček, O., Láska, L., Štěpánková, H., Kopeček, M., LIBON, DJ. Software PVLT. (2015)     setup.exe

 

Prototyp

• Šouláková, B., Procházková, L., Francová, A., Fajnerová, I., Winkler, P. Prototyp VRBreathing. (2019)

 

Užitný vzor

• Španiel, F., Schneider, J., Bakštein, E., Lukeš, J., Boráros, P. Přístroj pro snímání dermatoglyfických vzorů dlaně. (2018)

 

Funkční vzorek

• Jesenský, D., Kopřivová, J. Světelná sauna. (2021) 

• Šouláková, B., Francová, A., Fajnerová, I., Procházková, L. Přístroj využívající virtuální realitu a respirační biofeedback pro trénink dechových cvičení, relaxace a mindfulness. (2018)

 

Metodika

• Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení meskalinu v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 8/2020. Datum certifikace: 09.12.2020.   Osvědčení

• Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny syntetických kathinonů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 12/2020. Datum certifikace: 04.12.2020.   Osvědčení

•  Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny amfetaminů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 10/2020. Datum certifikace: 04.12.2020.   Osvědčení

• Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny syntetických fenetylaminů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 11/2020. Datum certifikace: 04.12.2020.   Osvědčení

• Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení LSD v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 9/2020. Datum certifikace: 09.12.2020.   Osvědčení

• Hájková, K., Kuchař, M. Stanovení psilocinu, aktivního defosforylovanéhometabolitu psilocybinu, v krevním séru pomocí LC-MS/MS techniky. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 7/2020. Datum certifikace: 27.07.2020.   Osvědčení | Metodika

• Mužíková, B., Kubíčková, K., Dolenský, B., Kuchař, M. Stanovení majoritních složek ve vzorcích drog s obsahem syntetických kathinonů pomocí NMR spektroskopie. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 6/2020. Datum certifikace: 27.07.2020.   Osvědčení | Metodika

• Nemeškalová, A., Kuchař, M. Stanovení vybraných fytokanabinoidů v olejové matrici. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 5/2020. Datum certifikace: 27.07.2020.   Osvědčení | Metodika

• Šouláková, B., Francová, A., Procházková, L., Fajnerová, I. VR Breathing - SW využívající dechový biofeedback pro trénink mindfulness, relaxace a rytmického dýchání s využitím virtuální reality. CZ 3/2020/VLP. Datum certifikace: 19.06.2020.   Osvědčení | Metodika

• Bartoš, A. Test pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV). CZ MZDR 43700/2017-8/VLP. Datum certifikace: 03.11.2017.     www

• Balíková, M., Hložek, T. Stanovení delta-9-tetrahydrokanabinolu a jeho metabolitu 11-nor-tetra hydrokanabinol-karboxylové kyseliny v krevním séru specifickou chromatografickou metodou s hmotnostní spektromatrií. CZ PPR-31123-7/CJ-2015-990530. Datum certifikace: 23.12.2015.     info

 

Mapa

• Winkler, P., Machů, V., Kondrátová, L. Mapa služeb pro lidi s duševním onemocněním. (2016)     www

• Kážmér, L., Baroš, A., Hanzal, J., Kulhánová, I. Mapování onemocnění – Prostorové nerovnosti v předčasné úmrtnosti související s užíváním legálních návykových látek, Česko, 2001–2015.    www | publikace

 

Průmyslový vzor

• Bartoš, A. Obrázky k vyšetřování a trénování poznávacích funkcí. CZ 36461. 03.06.2015.     www

 

 

 

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty