VP1 Experimentální neurobiologie – Spolupracujeme

  Valerie B. O’Leary, Ph.D., Lecturer (Assistant Professor) at Department of Medical Genetics, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic    
         
    Laszlo Zaborszky, MD., Ph.D., Distinguished Professor and Director of Basal Forebrain Laboratories at the State University of New Jersey Rutgers, USA    
  Vasilis Ntziachristos, Ph.D., Professor, Chair of Biological Imaging at TUM, Founding Director of the Institute of Biological and Medical Imaging at HMGU, Munich, Germany    
         
   

Oliver Dolly, Ph.D., D.Sc., SFI Professor, Chair and Founding Director of International Centre for Neurotherapeutics in Dublin City University, Dublin, Ireland

   
         
  Volker Steuber, Ph.D., Associate Professor and Associate Dean of the School of Computer Science and Head of the Biocomputation Research Group, University of Hertfordshire, UK    
         
   

Aleš Stuchlík, Ph.D., D.Sc., Professor, Head of the Department of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology at Academy of Sciecnes of Czechia, Czech Republic

   
         
  Aleksey Zaitsev, Ph.D., Associate Professor and Head of the Laboratory of Molecular Mechanisms of Neural Interactions, St. Petersburg, Russian Federation    

 

European Network on Future Care & Smart Technologies for Ageing Societies – SYNYO Gmbh, Rakousko; VERN' University of Applied Sciences, Croatia; Ministry of Health [Information Technologies Sector], Croatia; University of Copenhagen; Dánsko; Tours University [Geriatric Departement], Francie; Aristotle University Of Thessaloniki, Řecko; INRCA - National Institute of Health and Science on Ageing [Centre for Socio-Economic Research on Ageing], Itálie; Lithuanian University of Health Sciences, Litva; National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation [Department of Geriatrics], Polsko; (Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar - UNIVERSIDADE DO PORTO [CINTESIS - AgeingC], Portugalsko; University of Porto, Portugalsko; Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Srbsko; University Rehabilitation Institute, Slovinsko; CIBERSAM, Universitat de Barcelona [Teaching, Research and Innovation epartment], Španělsko; Zurich University of Applied Sciences, Švýcarsko; Ss. Cyril and Methodius University; Makedonie. COST Action OC-2018-2-23191 (submitted 2018-11-29)

Standing Committee on Geropsychology of the European Federation of Psychologists' Associations EFPA members: koordinace geropsychologie v Evropě

Universitair Centrum St. Jozef, Psychiatric University Centre Glostrup, Psychiatric Center Kopenhagen, Institut National de la Santé et de la Reserch Médicale - INSERM, Central Institute of Mental Health, Technische Universität München, Ludwig Maximilians University Munich, Sheba Medical Centre, University of Naples, University Medical Center Utrech, University of Medical Science, Hospital General Universitario Gregório Marañon, Hospital Clínico San Carlos, Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre, Universidad de Oviedo, Hospital Clinic i Provincial, Privatklinik für Psychiatrie und Psychoterapie, Zürich a King’s College London, University of Manchester: Optimisation of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe – projekt řešil otázku dlouhodobé léčby schizofrenie (2012–2014)

Austrálie School of Psychology at The University of Queensland, Prof. Nancy Pachana: dlouhodobá spolupráce na tématech geriatrické úzkosti

Itálie Fondazione Santa Lucia (koordinátor): New Elderly View (New), an ICT-based multidimensional virtual coach for Active and Healthy Aging (AHA-New) – projekt podaný v rámci Horizont 2020 University of Padova, Dr. Erika Borella: dlouhodobá spolupráce na tématech tréninku kognitivních funkcí u seniorů

Mexiko Department of Cell Biology, Center of Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute (CINVESTAV), Mexico City, Francisco Garcia-Sierra: spolupráce na projektech se vztahem k výzkumu Alzheimerovy demece – dlouhodobá spolupráce,

Německo Univesitätsklinikum Carl Gustav Carus: Animální model poruchy autistického spektra: vliv vývojové epilepsie na závažnost autistických příznaků u potkanů linie Eker a terapeutický potenciál inhibitorů signální dráhy mTOR – projekt podaný v rámci INTER-TRANSFER (INTER-EXCELLENCE) Universität Düsseldorf: Stanovení afinity k dopaminovým receptorům – projekt GAČR 19-11332S

Nizozemí Prof. Ben Schmand: Kognitivní prediktory neurodegenerativních onemocnění (2016-2018) – spolupráce na projektu

Rusko Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry of Russian Academy of Sciences, Department of Synthetic Vaccines: Ověření výskytu přirozených protilátek proti fragmentům neuronálních receptorů podílejících se na patologii Alzheimerovy nemoci – projekt podaný v rámci INTER-TRANSFER (INTER-EXCELLENCE) Shemyakin-Ovchinnikov institut Moskva: Měření hladiny sérových auto-protilátek u různých skupin pacientů proti dvěma peptidům (vytipovaným v Rusku), které jsou odvozeny od acetylcholinového receptoru a neurotrofinového receptoru p75, na které se váže amyloid-beta

Slovensko Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied: Medzinárodné virtuálne laboratorium fyziky progresívnych materiálov – PhysNet – spolupráce na projektu
Švédsko Karolinska Institutet Stockholm: Interakce intracelulárně lokalizovaných peptidů amyloidu beta – projekt podaný v rámci INTER-TRANSFER (INTER-EXCELLENCE) nyní JPND Umea University, Prof. Lars Nyberg: dlouhodobá spolupráce na projektech s tématem kognitivního superagingu

USA New York University: Vliv stresu na konsolidaci kontextové paměti v modelu posttraumatické stresové poruchy – studie hipokampální neuronální aktivity u potkanů – projekt podaný v rámci INTER-ACTION (INTEREXCELLENCE) Center for the Neurobiology of Learning and Memory, University of California, Irvine, Dr. Susanne Jaeggi: dlouhodobá spolupráce na tématech tréninku kognitivních funkcí u seniorů

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty