VP veřejné duševní zdraví - Pracovní skupiny

Psychiatrická epidemiologie

vedoucí: Mladá, Karolína, Mgr.

Náš výzkum se věnuje základním tématům týkajícím se epidemiologie duševních onemocnění, jako jsou prevalence a incidence duševních ...

čtěte více >>>>>

Výzkum služeb péče o duševní zdraví

vedoucí: Mladá, Karolína, Mgr.

Kolik by mělo být v České republice komunitních center duševního zdraví a lůžek v psychiatrických nemocnicích? Měla by být lidem se ...

čtěte více >>>>>

Prevence a výzkum stigmatizace

vedoucí: Pukanová, Slavomíra, Mgr.

Pracovní skupina se zabývá výzkumem stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Kromě výzkumu postojů a zkušeností se stigmatizací a ...

čtěte více >>>>>

Prevence a výzkum sebevražd

vedoucí: Kasal, Alexandr, Mgr.

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd se zabývá výzkumem suicidálního jednání v populaci. Cílem výzkumu je prevence sebevražd ...

čtěte více >>>>>

Výzkum duševního zdraví u dětí a adolescentů

vedoucí: Kågström, Anna, M.Sc.

Pracovní skupina duševního zdraví u dětí a adolescentů se soustředí především na vývoj a evaluaci programů na podporu duševního ...

čtěte více >>>>>
 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty