VP veřejné duševní zdraví

Vedoucí
PhDr. Ladislav Csémy
Kontakt
Daniela Komárková (koordinátorka)
telefon:((+42) 0)  283  08 8 4 31
e-mail:daniela.komarkova@nudz.cz


Profil

Výzkumný program Veřejné duševního zdraví je zaměřen na širokou škálu témat od psychiatrické epidemiologie, přes politiku v oblasti duševního zdraví, výzkum služeb péče a ekonomie duševního zdraví, až po stigma a diskriminaci, prevenci sebevražd nebo problematiku závislostního chování. Projekty VP Veřejné duševní zdraví jsou orientované na výzkum i implementaci. Angažuje se v implementaci reformy péče o duševní zdraví a rozvoji systému péče o duševní v Česku i v zahraničí. VP Veřejné duševní zdraví  je těsně navázáno na Spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace pro veřejný výzkum duševního zdraví a rozvoj služeb. 


 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty