Aktuality

Změny v provozu ambulance NUDZ v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a celostátní karantény, s rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob od 16. 3. 2020

Ambulance NUDZ nadále poskytuje plnou péči svým pacientům, doporučujeme však omezit neakutní a rutinní návštěvy, využít možnosti zaslání elektronického receptu. Preferujeme distanční kontroly a vyšetřenítelefonické konzultace, přes Skype apod.

Při osobní návštěvě klademe zvýšený důraz na dodržování všech hygienických opatření, včetně omezení počtu pacientů současně se nacházejících v čekárně. O tom, zdali bude péče poskytnuta distančně nebo osobně, rozhoduje lékař.

Do odvolání je pozastaven provoz všech denních stacionářů NUDZ (DS1, DS2, DS3). Pozastaveny jsou také neakutní příjmy na lůžková oddělení, včetně oddělení spánkových poruch.

 

Další aktuální informace:

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty